Avrupa Birliği, 1973 yılında 2006/95/EEC sayılı Alçak Gerilim Direktifi’ni (Low Voltage Directive, LVD) yayınladığı zaman, henüz Yeni Yaklaşım söz konusu değildi ve ürünlere CE etiketi konulması gerekmiyordu. Bu direktif 1993 yılında güncellenmiştir. Bu güncellemeler direktif kapsamında bulunan ürünler için farklı teknik gereklilikler getirmemiş, sadece süreçlerde bazı düzenlemeler yapmıştır. 1995 yılından sonra da bu direktif kapsamına giren ürünler için, ürün üzerine CE etiketi konulması zorunluluğu getirilmiştir.

Alçak Gerilim Direktifi, kapsam dahilindeki ürünlerin ilgili oldukları diğer ürünlerle beraber tam olarak kurulması, bakımı ve kullanılması durumunda, insan, hayvan ve mallar için elektrik güvenliği sağlamak amacı ile çıkarılmıştır. Bu yüzden üretici firmalar, uygun mesleki becerilere sahip olmak ve tasarım, kullanım ve izolasyon açısından gerekli önlemleri almak zorundadır. Ayrıca üretici firmalar ürün ile ilgili bir teknik dosya düzenlemek ve bu dosya içine, tarafsız ve bağımsız bir test ve muayene kuruluşu tarafından düzenlenmiş bir rapor koymak zorundadır.

Üretici firmalar CE etiketi yanında, ürünün ticari markası veya işaretini de ürün üzerine koymak zorundadır. Bu mümkün değilse bunları ürün ambalajı üzerine, kullanım kılavuzuna veya garanti belgesine koymak zorundadır.

Alçak Gerilim Direktifi, alternatif akım için 50 ile 1.000 volt arasındaki ürünleri, doğru akım için de 75 ile 1.500 volt arasındaki ürünleri kapsamaktadır. Genel kural, ürünün elektrik kaynağına doğrudan bağlanmaya yarayan bir fişi olması durumunda direktif esasları geçerlidir.

Ancak bazı ürünler bu direktifin kapsamı dışında kalmaktadır. Bu ürünlerden birkaçı şudur:

  • Patlayıcı ortamlarda kullanılmak için tasarlanan elektrikli araçlar
  • Radyolojide ve tıbbi amaçlarla kullanılan elektrikli araçlar
  • Eşya ve yolcu asansörlerinin elektrikli parçaları
  • Elektrik ölçüm cihazları
  • Evlerde kullanılan fiş ve prizler
  • Elektrikli çit kontrol araçları
  • Radyoelektriksel girişimler (bu elektromanyetik uyumluluktur EMC)
  • Avrupa Birliği ülkelerinin katıldığı uluslararası kuruluşlar tarafından tespit edilen güvenlik koşullarına uygun gemi, uçak veya demiryollarında kullanılan özel elektrikli donanımlar

Genel yaklaşım, Alçak Gerilim Direktifi ile birlikte Makineler Direktifi (2006/42/AT) ve Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi’nin (EMC, 2004/108/AT) büyük bir kısmı ile birlikte kullanılmasıdır.

Makineler Direktifi’nde elektriksel nitelikli bir tehlikenin, Alçak Gerilim Direktifi kapsamına gireceği belirtilmiştir. Bu şekilde çok sayıda ev aleti Makineler Direktifi kapsamı dışında kalmakta, Alçak Gerilim Direktifi kapsamına girmektedir. Bunun yanında, evlerde kullanılan buzdolapları, derin dondurucular, bulaşık makineleri, kurutucular ve elektrikli fırınlara ilişkin 96/57/EC sayılı direktifin, azami enerji tüketimi gereklilikleri ile uyumlu olması gerekmektedir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2006/95/EEC) alçak gerilim cihazları ile ilgili düzenlemeleri içermektedir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun faaliyet alanına, çeşitli muayene ve test çalışmaları gibi teknik hizmetler de girmektedir. Bu yüzden Alçak Gerilim Cihazları CE Belgesi konusunda detay bilgiye sahip olmak ve bu belgeyi almak için, vakit kaybetmeden TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurunuz.