Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT), insanların, yüklerin ya da her ikisinin birlikte taşınmasında kullanılan asansörlerin ve bunlara ait güvenlik aksamlarının, piyasaya sunulmadan önce sahip olmaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirlemek amacı ile çıkarılmıştır.

Bu Yönetmelik 4703 sayılı, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Aynı zamanda Avrupa Birliği’nin 95/16/EC sayılı direktifi ile uyumludur.

Asansör Yönetmeliği’ne göre, asansör montajı yapan firmalar, tasarım, imalat ve montajı yapılan asansörler için CE Belgesi almak zorundadırlar. CE Belgesi, üretici firmanın, üretim faaliyetleri sırasında, Avrupa Birliği sağlık, güvenlik ve çevre düzenlemelerini dikkate aldığını göstermektedir. Bu koşulları yerine getiren üretici firmalar CE işaretini kendileri koymaktadır.

Asansörler konusunda bir başka yasal düzenleme de yine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’dir. İnsanların ve yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin kullanımı sırasında, çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanılmaları gerekmektedir. Bu yönetmelik, bunu sağlamak üzere, asansörlerin işletilmesi, bakımı, yıllık kontrolleri, bakım ve servis hizmetlerinin denetimi, garanti ve satış sonrası hizmetler için uyulması gereken kuralları belirlemek amacı ile çıkarılmıştır. Bu yönetmelik hükümleri gereğince, asansörler için aylık bakım hizmeti alınmalıdır.

Bakım ve servis hizmetlerinin, Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahip servisler tarafından yapılması gerekmektedir. Türk Standartları Enstitüsü, Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’ni, TS 12255 Yetkili servisler - Asansörler için - Kurallar standardı kapsamında vermektedir. Bu standart, asansör yetkili servislerinin işletmecilik özellikleri, yapısal özellikleri, teknik donanımları, çalışanların özellikleri ve belgelendirme ile ilgili kuralları kapsamaktadır.

Asansör firmaları TS 12255 standardı yanında iki standarda daha uymak zorundadırlar:

  • TS 12361 Yetkili Servisler - Genel Kurallar
  • TS EN 13015+A1 Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı - Bakım talimatları için kurallar

Asansör firmaları bu üç standardı uygulamak zorundadırlar. Asansör firmalarının TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’ni almaları için iki yol bulunmaktadır. Ya asansör yönetmeliği uygunluk değerlendirme prosedürlerinden herhangi birinden CE Belgesi almak, ya da CE Belgeli bir asansör firması ile Noter huzurunda servis sözleşmesi yapmak. Ancak CE Belgeli bir firma ile yetkili servis sözleşmesi yapan ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi alan bir asansör firması sadece bakım hizmeti verebilir.

Asansör bakımları, arıza, revizyon veya montaj çalışmaları yapan firmaların TSE Belgesi alabilmeleri için öncelikle CE Belgesi almaları gerekiyor. Belediyeler tarafından asansör ruhsatı verilirken istenen belgelerin başında CE Belgesi gelmektedir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, çeşitli muayene ve test çalışmaları gibi teknik hizmetler de vermektedir. Bu kapsamda asansör firmalarının uygulayacakları standartlar konusunda ya da TSE HYB Belgesi veya CE Belgesi alınması konusunda daha detay bilgi sahibi olmak için, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanları her zaman yanınızdadır.