Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (önceki 87/404/AT, yenisi 2009/105/AT), Avrupa Birliği tarafından çıkarılan Basit Basınçlı Kaplar Direktifi (Simple Pressure Vessels Directive) esas alınarak hazırlanmıştır. Bu Yönetmelik, kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini sağlamak üzere seri olarak üretilen, basit basınçlı kapların tabi olması gereken minimum koşulların belirlenmesi, sınıflandırılması, tasarımı, üretilmesi, kurulması, dağıtımı, piyasaya sunulması ve kullanımı ilgili esasları belirlemek amacı ile çıkarılmıştır. Aynı zamanda yönetmelik basit basınçlı kapların muayene, test ve belgelendirme işlemleri ile ilgili esasları da göstermektedir.

Bu yönetmeliğin hükümleri, yakma amacı dışında kullanılan, iç basıncı 0,5 bar’dan daha yüksek ama azami çalışma basıncı 30 bar’ı geçmeyen, içine hava veya azot gazı doldurulmak üzere seri olarak üretilen basit basınçlı kapları kapsamaktadır. Basit basınçlı kaplar, alaşımsız çelik, alaşımsız alüminyum veya yaşlandırma olmadan sertleştirilen alüminyum alaşımlarından yapılan ve basınca dayanıklı olan parçalara sahiptir.

Basit Basınçlı Kaplar Direktifi, diğer direktiflerde olduğu gibi sadece temel gereklilikleri kapsamaktadır. Ürünlerin tasarım, malzeme seçimi, üretim ve test aşamaları ile ilgili özel bilgiler içermemektedir. Bu noktalar ulusal yasal düzenlemelere bırakılmıştır.

Üzerine CE etiketi konulan ürünlerin, uygunluk değerlendirme kriterlerine ve yönetmelikte açıklanan standartlara uygun olduğu kabul edilir. Eğer yönetmelikte ürün ile ilgili bir standart yoksa ya da ilgili her hangi bir teknik düzenleme bulunmuyorsa, bu durumda ürünün, yönetmelikte açıklanan temel güvenlik gereklerine uygun olduğu kabul edilir. Bu arada basit basınçlı kaplar için, eğer başka yönetmeliklerde CE uygunluk etiketi zorunlu tutulmuşsa, bu kaplar bu yönetmeliklerin gereklerine de uymak zorundadır.

Basit Basınçlı Kaplar Direktifi (2009/105/EC), uygunluk değerlendirme işlemleri için şu modüllerden meydana gelmiştir:

  • Avrupa Birliği Tip İncelemesi
  • Avrupa Birliği Uygunluk Beyanı
  • Avrupa Birliği Tip Doğrulaması

Üretici firmalar, ürünlere CE etiketini koyarlarken, ürün ile ilgili temel bilgileri de kabın üzerinde göstermek zorundadır. Örneğin, kabın maksimum çalışma basıncı (bar cinsinden), en yüksek çalışma ısısı, en düşük çalışma ısısı, kabın hacmi (litre cinsinden), imalatçının adı, kabın tip ve seri numaraları ve CE etiketinin konulduğu yılın son iki rakamı bu bilgiler arasındadır.

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, arıza yapması durumunda radyoaktif yayılıma neden olan, nükleer amaçlar için kullanılmak üzere tasarımlanan basınçlı kapları kapsamamaktadır. Ayrıca gemi ve uçakların içine ya da dışına yerleştirilen veya bunların çalışması için tasarımlanmış basınçlı kaplar ve yangın söndürücüler de kapsam dışında tutulmuştur.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun faaliyet alanına, çeşitli muayene ve test çalışmaları gibi teknik hizmetler de girmektedir. Bu yüzden Basit Basınçlı Kaplar CE Belgesi konusunda detay bilgiye sahip olmak ve bu belgeyi almak için, vakit kaybetmeden TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurunuz.