Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmak uzun ve sabır isteyen bir iştir. Önce çalışmaları yönlendirecek bir ekip kurulur. Bu ekip herşeyden önce ISO 14001 standartlarını temin eder ve üzerinde çalışmaya başlar. Bu arada her kalite çalışmasında olduğu gibi bu çalışmada da üst yönetimin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Üst yönetime çalışmanın kapsamı anlatılır ve Çevre Yönetim Sistemi’nin kuruluşa sağlayacağı yararlar açıklanır.

Bu aşamada bir danışmanlık şirketinden, ekip için eğitimler alınır. Ekibin önce Çevre Yönetim Sistemi temel eğitimini alması gerekiyor. Ekibe daha sonra iç tetkik eğitimi ve uygulama eğitimi verilecektir.

Eğitimler tamamlandıktan sonra iş planlamaya geliyor. Sistemin kurulma aşamaları çıkarılır ve bir zaman çizelgesi oluşturulur.

Sonra da çevre konusunda çıkarılan yasa, yönetmelik ve çeşitli resmi mevzuatın incelenmesi ve eksik belge ve izinlerin tamamlanması gerekiyor.

Bu noktada üst yönetim ile ilk gözden geçirme toplantısı yapılır. Bu toplantıda o ana kadar yapılan çalışmalar üst yönetime aktarılır ve olası sorunlar görüşülür. Üst yönetimin çalışma boyunca desteği sağlanmalıdır.

Bundan sonraki aşamada iş süreçleri, uygulama talimatları ve görev tanımları gibi çeşitli dokümanlar hazırlanmaya başlanır.

Dokümantasyon çalışması tamamlandıktan sonra da bütün çalışanların Çevre Yönetim Sistemi konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi çalışmaları başlar.

Çevre Yönetim Sistemi hazır olduktan sonra, seçilecek herhangi bir ünitede sistemin uygulanmasına geçilir. Elde edilen ilk sonuçlar değerlendirilir. Gerekli düzeltmeler ve iyileştirmeler yapılır. Sonunda sistemin tüm kuruluşta hayata geçirilmesi sağlanır.

Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşta uygulandığı sürece uygulamanın izlenmesi, denetlenmesi ve iyileştirme çalışmalarının sürdürülmesi gerekiyor. Bunun için iç tetkik eğitimi alan çalışanların, belli dönemlerde iç tetkik yapmaları, gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyetler yapmaları ve sonuçlarını üst yönetime rapor etmeleri gerekiyor.

Gerçekleştirilen faaliyetlerle ile ilgili kayıtların tutulması, saklanması ve veri analizlerinin yapılması da sistemin bir gereğidir.

İşte bunca hazırlığı tamamlayan ve sistemi uygulamaya sokan bir kuruluşun ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almaması için hiçbir neden bulunmamaktadır. Bunun için yapılması gereken iş, bir belgelendirme kuruluşuna başvurmak olacaktır.

Belgelendirme kuruluşu gerekli denetimleri yaptıktan ve kuruluşu bir süre gözledikten sonra, uygun görürse 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ni verecektir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurmak isteyen kuruluşlar bu konuda daha detaylı bilgi almak ve belge sahibi olmak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirler.