Dünyamız fiziksel olarak değil ama, teknoloji ve iletişim alanındaki gelişmelere bağlı olarak gittikçe küçülmektedir. Bir taraftan sanayi büyürken diğer taraftan insan sayısı da artmaktadır. Oysa dünya üzerindeki kaynaklar sonsuz değildir. Kaynaklar sınırlıdır ve onlar da gittikçe azalmaktadır. Bunda doğayı hoyrat kullanmanın etkileri olduğu muhakkaktır. Üretim faaliyetlerinin doğa üzerindeki etkileri, bilinçli veya bilinçsiz olsa da, artık sadece bir ülkenin veya bir bölgenin değil, bütün dünyanın sorunu olmaya başlamıştır.

Ülkeler kendi yasal düzenlemeleri ile çevreyi korumaya yönelik önlemler almaya çalışsa da aslında çevre sorunları, sadece yasal yoldan çözülecek boyutların ötesindedir. Bu yüzden de toplumsal ve sektörel baskılar kurulması ve bu şekilde kontrol altında alınması ihtiyacı duyulmuştur.

Bugün kuruluşlardan sadece iyi mal veya hizmet üretmeleri değil, bunun yanında bu mal veya hizmeti üretirken çevreye karşı da duyarlı olmaları, çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almış olmaları ve benzer sosyal sorumlulukları da yerine getirmiş olmaları beklenmektedir.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu da bu kapsamda kendi üzerine düşeni yapmak amacı ile 1996 yılında ISO 14000 standartlarını açıklamıştır. Çevreye duyarlı olan ve doğal kaynakların korunması düşüncesinde olan kuruluşlar da bu standartları kendi işletmelerinde uygulamaktadır. Çevre Yönetim Sistemi kurulduktan ve işletilmeye başlandıktan sonra da bu kuruluşlar bir belgelendirme şirketine başvurarak, kuruluşlarında, üretimin her aşamasında çevre standartlarına uyulduğunun belgelendirilmesini talep etmektedir. Belgelendirme kuruluşları ise gerekli denetimleri yaptıktan sonra uygun buluyorlarsa kuruluşa ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi vermektedir.

Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan bir kuruluş, faaliyetlerinin çevresel etkilerini belirlemiş, sonuçlarını değerlendirmiş, sorunları kontrol altına almış ve çevre kirliliğini önleyici çalışmaları tamamlamış demektir. Aynı zamanda çevre ile ilgili olarak sürekli iyileştirme çalışmalarına devam ediyor demektir.

Çevre Yönetim Sistemi standartları ile Kalite Yönetim Sistemi standartları birçok noktada ortak özellikler gösterir. Bu nedenle Kalite Yönetim Sistemi kurmuş olan bir kuruluş, Çevre Yönetim Sistemi’ni çok kolay kurabilir ve iki sistemi entegre edebilir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi veren belgelendirme kuruluşlarının arasında TÜRCERT firması da bulunuyor. TÜRCERT, kurulduğu günden bugüne, Çevre Yönetim Sistemleri belgelendirme alanında, bu belgeye sahip olmak isteyen kuruluşlara her türlü desteği vermektedir.