Kuruluşlar ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni, sadece bu belgeye sahip olduklarını göstermek amacı ile kurmamalıdır. Gerçekten doğanın korunması gerektiğine inanmış oldukları için, çevreye karşı duyarlı oldukları için, insanlığın gelecekte ciddi bir tehlike karşısında olduğuna inandıkları için kurmuş olmalıdır.

Gerçekten geleceğimiz ciddi bir tehdit altındadır. Bugünden önlem alınmaması halinde hava bir gün solunamaz duruma gelecek, toprak hiçbir tohuma can veremeyecek, suyu bulmak imkansız olacaktır. Her kuruluş üretim yaparken bu gerçeğin farkında olmak zorundadır.

Bu bakımdan 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartları, çok çok önemli bir sorumluluğun yerine getirilmesine hizmet etmektedir. Sadece 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almak için değil, artık sinyal vermekte olan doğal kaynakların korunması için, kuruluşların bu sistemi kurmaları gerekmektedir.

Peki Çevre Yönetim Sistemi kurmak ve Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almak, bir kuruluşa ne tür yararlar sağlayabilir? Kısaca bu noktalar üzerinde duralım şimdi. Bir kuruluşun ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurmasının yararları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Hem ülke yasal düzenlemelerine, hem de uluslararası yasal düzenlemelere uyum sağlanmış olur.
 • Hem ülke içinde hem uluslararası piyasalarda kuruluşa itibar kazandırır.
 • Faaliyet türlerine göre alınması gerekli izin ve yetki belgeleri daha kolay alınır.
 • Üretim sırasında doğal kaynaklar daha etkin kullanılacağı için masraflar düşer.
 • Üretim sırasında çevre koşullarından kaynaklanan maliyetler düşer.
 • Kuruluşun verimliliği artar.
 • Müşterilere, çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesi verilmiş olur.
 • Belgeye sahip olmak müşteri güvenini yükseltir.
 • Belgeye sahip olmak, kuruluşun piyasadaki imajını güçlendirir.
 • Kuruluşun yeni pazarlara girmesine olanak sağlar.
 • Sorumluluk gerektiren olaylar azalır ve buna bağlı olarak sorumluluk sigortası maliyetleri düşer.
 • Olası tehlike durumları önceden belirlenmiş olacağından, acil durum ve kazalara karşı her zaman hazırlıklı olunur.
 • Acil durum ve kaza durumlarında kayıplar azalır.
 • Çalışma ortamının kalitesi artar.
 • Çalışanların morali yükselir ve kuruluşa bağlılık artar.
 • Çalışanlara verilecek eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci yükselir.
 • Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve kirlenme azaltılır.

TURCERT, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi veren belgelendirme kuruluşlarından biridir. Bu belgelerin yararları konusunda bilgi almak ya da bu belgeye sahip olmak isteyen kuruluşlar, TURCERT yönetici ve çalışanlarına başvurabilir.