Küresel ısınma yerküreyi tehdit eden büyük bir olaydır. Bu konu çeşitli organizasyonlarda uzun zamandır dile getiriliyordu ama asıl Kyoto protokolü ile birlikte küresel ısınma konusu ve küresel ısınmaya neden olan gazların salınımı daha fazla önem kazanmıştır. Kyoto Protokolü dışında da sera gazlarının salınımının düşürülmesi konusunda karbon ticareti ve bazı gönüllü programlar yürütülmektedir.

Küresel ısınmaya neden olan gazların başında karbondioksid geliyor. Bu gaz fosil bazlı yakıtların tüketimi ve ormanların yok oluşu yüzünden artıyor. Aynı şekilde metan gazı da fosil bazlı yakıtların tüketimi, çiftlik hayvanları ve çöplükler yüzünden artıyor. Bunlar yanında tarım ve toprak kullanımı yüzünden, elektrik endüstrisi yüzünden, çeşitli soğutucular, tıbbi uygulamalar ve yangın söndürücüler yüzünden sera etkisi zayıflıyor.

Bu etkilenmelerin önünde geçmek için her ülke bazı yasal düzenlemeler ve zorunluluklar getiriyor. Aynı yaklaşımla Uluslararası Standartlar Organizasyonu da 2002 yılında başladığı çalışmalarını 2006 yılında tamamlamış ve ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi standartlarını yayınlamıştır.

Bu sistemi kuran ve işleten sanayi kuruluşları için şu tür yararlar elde edilecektir:

  • Şirket yönetimi, çevre güvenliği ilgili yükümlülüklerini ve doğaya karşı sorumluluklarını kamuoyu ile paylaşmış olmaktadır.
  • Şirket aynı zamanda piyasada itibar ve güven kazanmış olacaktır.
  • Şirket sera gazı emisyonlarının hesaplanması, izlenmesi, rapor edilmesi ve doğrulanması konularında sağlam aşamalar kat etmiş olacaktır.
  • Bu arada şirket bu sistemi kurmakla, sera gazı emisyonunu düşürmek konusunda kanıtlanabilir taahhütte bulunmuş olmaktadır.

Bu konuda sorumluluk duyan ülkeler yasal düzenlemeler yolu ile bazı kısıtlama ve zorunluluklar getirmektedir. Bizde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yakın zamanda, Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve bir tebliğ çıkarmıştır. Bu düzenlemeler çeşitli faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesine, raporlanmasına ve doğrulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektedir.

TURCERT, ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Belgesi veren belgelendirme kuruluşlarından biridir. Bu belgelerin yararları konusunda bilgi almak ya da bu belgeye sahip olmak isteyen kuruluşlar, TURCERT yönetici ve çalışanlarına başvurabilir.