Ülkemizde sera gaz salınımlarının takip edilmesi, raporlanması ve doğrulanması, 25 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında izlenmektedir. Bu yönetmelik hükümlerine göre üç amaç hedeflenmiştir. Birinci amaç, her faaliyet, yakıt ve tesis için ayrı ayrı olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen standart metotlara uygun şekilde bir izleme planına göre sera gazı salınımları izlenecektir. İkinci amaç, bir önceki yılın gerçekleşen emisyonları, her faaliyet için emisyon faktörleri, faaliyet verisi, ölçüm yöntemleri, toplam emisyonlar ve belirsizlikler bazında, her yılın Nisan ayı sonuna kadar raporlanacaktır. Üçüncü amaç ise, bu emisyon raporunun maddi hatalar taşımadığı, bağımsız doğrulayıcı bir kuruluş tarafından belgelenecektir.

Yönetmeliğin belirlediği bu amaçlar, yani izleme, doğrulama ve raporlama işlemleri, aslında Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından 2006 yılında çıkarılan, ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi standartlarının da bir gereğidir.

Yönetmelik bir kısım kuruluşları zorlayıcı nitelikte hükümler taşımaktadır. Ancak gerek bu kuruluşlar olsun gerekse bu zorlama dışında kalan kuruluşlar olsun, bünyelerinde ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi’ni kurmak istemektedir. Kısaca karbon ayak izlerini izlemek ve raporlamak isteyen her kuruluşun bu sisteme ihtiyacı vardır.

Bu sistemin kurulması için seçilecek en doğru yol, bu konuda hizmet veren danışmanlık firmaları ve özellikle belgelendirme kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların uzman kadrolarının yönlendirmeleri doğrultusunda, ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi’nin kurulması, gerekli süreçlerin ve prosedürlerin hazırlanması ve sistemin çalıştırılmasında daha çabuk yol alınacaktır.

Bunun yanında bir de ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Belgesi alınacaksa, bir belgelendirme kuruluşundan alınacak destek sayesinde çalışmalar kısa sürede tamamlanacaktır.

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi’ni kurmak için danışmanlık hizmeti veren kuruluşlardan biri de TURCERT belgelendirme kuruluşudur. Bu sistemi kurmak için ne yapmak gerektiği konusunda daha fazla bilgi almak, hatta ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi’ni kurmak için TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.