ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi standartları, üç bölüm olarak hazırlanmıştır:

  • ISO 14064-1 standardı

Bu standart, sera gazı envanterlerinin şirket düzeyinde tasarlanması, geliştirilmesi, raporlanması ve yönetilmesi genel prensiplerini açıklamaktadır. Bu bölümde açıklanan ilkeler ve koşullar, şirketlerin sera gazı yönetimini iyileştirmek amacı ile emisyon sınırlarının tespit edilmesi, emisyon miktarının ölçümlenmesi ve sera gazlarının doğru yönetimi için alınacak önlemler veya yapılacak faaliyetler ile ilgilidir.

Bu bölümde ayrıca sera gazları envanterinin kalite yönetimi, raporlanması, iç tetkikler ve şirketin doğrulama konusundaki yükümlülüklerine ilişkin gereklilikler de yer almaktadır.

  • ISO 14064-2 standardı

Bu standart, sera gazı emisyonlarını düşürmek için özel olarak tasarlanmış sera gazı projelerini veya projeye dayalı faaliyetleri açıklamaktadır. Ayrıca bu projelerin referans senaryolarını belirlemek ve bu belirlenen referanslara kıyasla projelerin performansını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak için gerekli ilke ve koşulları da kapsamaktadır. Bu şekilde sera gazı projelerinin ölçümlenmesi, değerlendirilmesi ve doğrulanması için bir temel oluşturulmuş olmaktadır.

  • ISO 14064-3 standardı

Bu standart, şirketin sera gazı bilgilerinin değerlendirmesini ve doğrulamasını yapacak olan kuruluşlar için geçerli ilkeler, gereklilikler ve rehber bilgileri içermektedir. Aynı zamanda sera gazına ilişkin geçerli kılma veya doğrulama süreçlerini, geçerli kılma veya doğrulama planlamasını, değerlendirme işlemlerini ve şirketin veya projenin sera gazı beyanlarının değerlendirmesini açıklamaktadır.

Sonuç olarak her üç alt standardın uygulanması ile, standartları belirlenmiş yaklaşım ve prensipler kullanılarak, emisyonlar doğru hesaplanacak, sera gazı emisyonları stratejik olarak ve etkin bir şekilde yönetilecek, sera gazı projelerinin uygulanması ve geliştirilmesi için kolaylık sağlanmış olacaktır. Sera gazı hesaplama ve raporlamalarında tutarlılık ve şeffaflık artacaktır.

Şirketler, belirledikleri yaklaşımı esas alarak üç farklı kapsamda sera gazı salınımlarını hesaplayacaktır:

  • Doğrudan sera gazı emisyonu: Şirketin kontrolü altında olan kaynaklardan salınan sera gazı emisyonu.
  • Enerji dolaylı sera gazı emisyonu: Şirketin dışarıdan tedarik ederek tükettiği elektrik veya ısının, üretim sırasında salınan sera gazı emisyonu.
  • Diğer dolaylı sera gazı emisyonu: Şirketin kontrolü dışında, diğer şirket kaynaklardan salınan sera gazı emisyonu.

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Belgesi edinmek isteyen kuruluşlar, sistemin standartları ve kapsamı konusunda açıklayıcı bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirler.