Özellikle büyük sanayi şirketleri, gelecekte de piyasada var olabilmek ve rekabetlerini sürdürebilmek için, uluslararası ve ulusal iklim değişikliği politikalarını bilmek, bunlara hazırlıklı olmak ve sera gazı risklerini yönetmek zorundadır.

Sera gazı risklerini bugünden tespit etmeyen ve yönetmeye başlamayan kuruluşlar, ileride yasal yaptırımlara maruz kalacaklar. Çıkarılan yasa ve yönetmelikler, yapılan yasal düzenlemeler, bir takım yaptırımlar da getiriyor. Gelecekte ticaretlerini sürdürebilmek için sera gazı salınım bedeli ödemek zorunda kalabilirler. Bu durum ise başlı başına, pazardaki rekabet kabiliyetini düşüren bir neden olacaktır.

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi standartları belirlenirken şu prensiplerden yola çıkılmıştır:

  • Doğruluk

Şirketler, sera gazı emisyonlarının tespit edilmesinde sistematik veya kasıtlı hatalar olmasını engellemek ve mümkün olduğu ölçüde hata kaynaklarını belirlemek ve azaltmak zorundadır. Sera gazı emisyon hesaplamaları ve ölçümlemeleri, olabilecek en yüksek doğrulukta olmak zorundadır.

  • Eksiksizlik

Sera gazlarının izlenmesi ve raporlanması eksiksiz yapılmak zorundadır. Şirketler, faaliyetleri ile ilgili olarak bütün sera gazları için, tüm emisyonları, mükerrer ve eksiklik olamadan açıklamak zorundadır. Aynı zamanda şirketler her türlü veri kaybını engellemek için gerekli önlemleri almak zorundadır.

  • Tutarlılık, şeffaflık ve karşılaştırılabilirlik

Şirketler, izleme ve raporlama faaliyetlerini, her zaman tutarlı ve karşılaştırılabilir esaslar içinde yapmak zorundadır. Her zaman aynı izleme yöntemlerini ve veri gruplarını kullanmak zorundadır.

  • İzleme ve raporlama yönteminin bütünlüğü

Şirketler, raporlanacak emisyon verilerinde bütünlüğü sağlamak için, uygun izleme yöntemlerini kullanarak emisyonları tespit eder. Bilgilerin tarafsız bir şekilde seçilmesi ve sunulması gerekir. Hesaplamalar güvenilir ve dengeli olmak zorundadır. İzleme yöntemi seçilirken hedef, en yüksek doğruluk olmalıdır.

  • Sürekli gelişim

Şirketler, bütün kalite sistemlerinde olduğu gibi sürekli gelişim içinde olmak zorundadır.

Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve bununla ilgili tebliğ kapsamına giren firmalar için ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi prensiplerine uymak önemlidir.

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi temel prensipleri konusunda daha detay bilgi almak isteniyorsa, TURCERT belgelendirme kuruluşu yönetici ve çalışanları destek olmaya hazırdır.