Teknoloji, her alanda olduğu gibi gıda üretiminde de önemli bir yer tutuyor. Bilim ve teknolojik alandaki gelişmeler ile bir taraftan üretilen gıdaların saklanma süreleri arttırılıyor, diğer taraftan yeni üretim ve taşıma teknikleri ortaya çıkıyor. Bunun yanında sadece ülkemizde değil bütün dünya genelinde gıda kaynaklı sağlık sorunları yaşanıyor. Bu paralelde de gıda güvenliği daha fazla konuşulmaya başlanıyor. İnsan sağlığı için bu kadar önemli bir konu olan gıda güvenliği, ülkelerin yasal düzenlemelerine konu oluyor ve çeşitli yasal önlemler alınıyor. Diğer taraftan Uluslararası Standartlar Organizasyonu da bu konuda üzerine düşeni yapmıştır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri standartları bu ihtiyaçtan dolayı hazırlanmıştır ve uluslararası niteliktedir.

Bu sistemi kuran kuruluşlar haklı olarak bu sistemi kurduklarını ve gereklerini yerine getirdiklerini göstermek üzere, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgesi talep etmektedirler. Şimdi belgelendirme sürecinin nasıl olacağı ve bu belgenin nasıl olacağı konusu üzerinde duralım.

Bir kuruluş, ISO 22000 standartlarında üretim yapmak istiyorsa, öncelikle belli temel kriterleri, yönetim sistemlerine uydurmak zorundadırlar. Bu kriterlerin başında HACCP standartları geliyor. HACCP Belgesi yeni Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile uygulamadan kalkmış oldu ama içerdiği standartlar, yeni sistemin de prensipleri arasındadır ve bunlara uyulmak zorundadır.

HACCP sisteminin genel olarak kabul gören ilkeleri şunlardır:

 • Tehlike analizi yapılmalı
 • Kritik kontrol noktaları belirlenmeli
 • Kritik kontrol noktaları için hedef düzey ve toleranslar belirlenmeli
 • Kritik kontrol noktalarını kontrol altında tutacak izleme yöntemleri kurulmalı
 • Kritik kontrol noktalarının izlenmesi sırasında tespit edilen uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler belirlenmeli
 • Bu çalışmalarda etkinliği kanıtlayacak doğrulama prosedürleri belirlenmeli
 • Bütün bu uygulamalar dokümante edilmeli

HACCP standartlarına uyum sağlandıktan sonra kuruluş için ikinci kriter, çalışan bir kalite yönetim sisteminin varlığıdır. Kalite Yönetim Sistemi mutlaka kurulması gereken bir sistem olmasa da, var olması önemlidir.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgesi talep edebilmek için şu çalışmaların da tamamlanmış olması önemlidir:

 • Tehlikelerin tanımlanması ve değerlendirilmesi
 • Tehlikeli durumlar için gerekli önlemlerin alınmış olması
 • Gıda üretiminin bütün aşamalarının, ürünün ham madde hali, kullanılan katkı maddeleri, ürünle temas eden paketleme malzemeleri ve son ürün özellikleri dahil tanımlanması
 • Birbirini izleyen gıda zincirinin bütün halkalarının izlenebilmesi
 • Doğrulama ve geliştirme için süreçlerin planlaması

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmaları konusunda daha fazla bilgi almak için, vakit kaybetmeden TURCERT belgelendirme kuruluşu çalışanlarına başvurunuz.