İşletmelerinde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmuş olan gıda sektörü firmaları, sistem en az üç aylık bir dönem çalıştırıldıktan sonra ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almak için bir belgelendirme kuruluşuna başvurabilirler. Bu sürenin beklenmesi, sistemin uygulama süreci geçirmiş olması ve gerekli güncellemelerin yapılmış olması için önemlidir.

Belgelendirme kuruluşları, çalışmaya başladıklarında, kuruluşa denetçiler gönderecektir. Denetimcilerin derlediği bilgiler ışığında ise belgelendime kuruluşu tarafından uygun bulunduğunda, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi düzenlenecektir.

Şimdi gelelim bu belgenin alınması için gerekli evrakların neler olduğuna. Bir belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılırken, önce belgelendirme müracaat formu ve belgelendirme talimatı hazırlanmalıdır. Eğer belge talep eden kuruluş belgelendirme çalışmaları öncesinde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili bir ön tetkik hizmeti talep ediyorsa, öncelik bu çalışmaya verilir.

Belgelendirme kuruluşuna verilecek müracaat formu ve belgelendirme talimatı yanında şu belgelerin de tamamlanmış olması gerekiyor:

  • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi El Kitabı
  • Gıda Güvenliği Sistem Prosedürleri
  • Gıda Güvenliği Etki Envanteri
  • Ticaret Sicil Gazetesi
  • Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Belgesi
  • Gayri Sıhhi Müessese Raporu
  • İmza sirküleri

Belgelendirme kuruluşu bu bilgi ve belgeler üzerinden bir ön değerlendirme yapar. Bu sırada bir eksiklik görülürse, kuruluş ile irtibata geçilir ve düzeltilmesi sağlanır. Kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dokümanları yeterli bulunursa, kuruluş bünyesinde denetim çalışmaları başlatılır.

Denetim çalışmaları, belge talep eden kuruluşun çalışan sayısına ve büyüklüğüne ve bağlı olarak değişebilir. Ayrıca kuruluşun üretim alanlarına göre de denetim çalışmaları değişiklik gösterebilir. Önemli olan belgelendirme kuruluşunun, denetlenen kuruluşun faaliyetleri konusunda ikna olmasıdır. Denetim çalışmaları sonunda hazırlanan detaylı rapor belgelendirme kuruluşuna gönderilir.

Belgelendirme kuruluşu, rapor sonuçlarına göre, kuruluşun ilgili standart koşullarına uyduğuna ikna olursa, kuruluş adına belge düzenlemesine karar verir. Ancak bu inceleme sırasında kuruluşa belge verilmesine engel teşkil edecek bir uygunsuzluk tespit edilirse, eksikliğin giderilmesi için süre verilerek tamamlanması beklenir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alan kuruluşlar her yıl gözetim denetimine tabi tutulur. Belgenin geçerlik süresi ise üç yıldır. Bu sürenin sonunda belgenin yenilenmesi gerekmektedir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi başvurusu için hangi belgelerin tamamlanması gerektiği konusunda, TURCERT belgelendirme kuruluşu yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.