Dünyanın küreselleşme olgusu içinde gıda üreten firmalar da dış pazarlara açılmak ve rekabet koşulları içinde yer edinmek istemektedirler. Ancak her ülkenin gıda üretimi konusunda kendi yasal düzenlemelere sahip olmaları ve her ülkenin gıda güvenliği ile ilgili kendine göre standartlar oluşturmuş bulunmaları, uluslararası piyasalarda hareket etmek isteyen kuruluşların, bu farklı yapıdaki standartlara uyum sağlamasını güçleştiriyordu. Gıda üretimi konusunda uluslararası bir standardın hazırlanması ihtiyacı bu şekilde ortaya çıkmıştır. Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO), bu düşünceden yola çıkarak ISO 22000 standartlarını hazırlamaya başlamış ve 2005 yılında ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar ismi ile bu standartları yayınlamıştır. Bu standartlar, kısa bir süre önce yayınlanan ancak bir ISO standardı olmayan uluslararası HACCP standartlarının yerini almıştır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartları, bu sistemin kurulması sırasında uygulanması gerekli koşulları tanımlayan standartlardır. Bu sistemin gerektirdiği bütün koşulların sağlanması halinde talep edecek kuruluşlara ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi verilmektedir.

Bunun dışında yayınlanan başka kılavuz standartlar da bulunmaktadır. Bunların hepsi birlikte ISO 22000 serisi olarak isimlendirilir. ISO 22000 serisi standartların en çok bilinenleri şunlardır:

  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar
  • ISO 22001 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, ISO 9001’in Gıda ve İçecek İşletmelerinde Uygulama Rehberi
  • ISO 22002 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, Tahıl Üretiminde ISO 9001 Standardının Uygulanmasına Yönelik Rehber
  • ISO 22003 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar
  • ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, ISO 22000 Uygulama Kılavuzu
  • ISO 22005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, Yem ve Gıda Zincirinde İzlenebilirlik, Sistem Tasarımı ve Gerçekleştirilmesinin Temel Prensipleri ve Genel Özellikleri

Bütün bu sistemlerin kurulması çalışmalarında bir belgelendirme kuruluşundan danışmanlık hizmeti alınması yerinde olacaktır. Diğer kalite sistemleri içinde kurulması en karmaşık ve çaba gerektiren sistem Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’dir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi veren belgelendirme kuruluşlarından biri de TURCERT firmasıdır. TURCERT, kurulduğu andan itibaren, çeşitli belgelendirme çalışmalarında, talep eden kuruluşlara her türlü desteği vermeye çalışmaktadır.