İşletmeler için risk gözardı edilecek bir konu değildir. Birçok kuruluş zaten çeşitli risklere karşı önlemini almıştır. Mevcut iş süreçlerini, prosedürlerini, uygulama talimatlarını, görev tanımlarını, olası riskleri göz önüne alarak hazırlamıştır ve zaten riske hazırlıklıdır. Farklı risk durumları için her kuruluş farklı bir risk yönetim süreci benimsemiştir.

Zaman içinde risk yönetimi uygulaması, farklı sektörlerde çeşitli ihtiyaçları karşılamak amacıyla geliştirilmiştir. Ancak bu çalışmaların bir düzen ve sistem içinde yapılması ve önemli noktaların gözden kaçırılmaması açısından bir ihtiyaç doğmuştur. Risk yönetimi çalışmasının kapsamlı bir çerçeve içinde ele alınması, uygun süreçlerin benimsenmesi, bu şekilde riskin kuruluşun tamamında etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesi arayışı başlamıştır.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından hazırlanan ve 2009 yılında yayınlanan ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi standartları işte bu sistematik yapıyı hazırlamak için kuruluşlara rehber niteliğindedir. Bir kuruluşta risk yönetimi esaslarını kurmak ve risk analizinin ve risk etki analizinin doğru yapılması için gerekli alt yapıyı hazırlamak, ISO 31000 standartları sayesinde daha kolay ve sağlıklı olmaktadır.

Ancak bu standartların hazırlanması sırasında, ayrıca bir belgelendirme çalışması öngörülmemiştir. Buna rağmen işletmesinde ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi’ni kuran ve uygulayan firmalar, bu durumlarını kanıtlamak ve bir yerde prestij yaratmak amacı ile bir de belge talep etmektedirler.

Belgelendirme kuruluşları, talep eden kuruluşlar için belgelendirme çalışması yapmaktadır. Bütün diğer kalite sistemlerinde olduğu gibi bu sistem için belgelendirme çalışmalarında da iki aşama uygulanmaktadır.

Çalışmanın birinci aşamasında belgelendirme kuruluşu, firmanın sistem kurma çalışmaları sırasında hazırladığı dokümantasyon üzerinden inceleme başlatır. Bu arada tespit ettiği eksikler veya uygunsuzluklar varsa bunların düzeltilmesini sağlar.

Çalışmanın ikinci aşamasında ise belgelendirme kuruluşu, firmaya denetçiler göndererek, kurulan ve uygulanan sitemi bir de yerinde takip eder.

Denetçiler gözlemleri sonucunda bir rapor düzenler ve belgelendirme kuruluşu bu rapor üzerinden kararını verir. Herhangi bir terslik yoksa ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Belgesi’ni düzenler ve firmaya teslim eder.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Belgesi veren kuruluşlardan biri de TURCERT belgelendirme kuruluşudur. Bu sistemi kurmak ve belge almak konusunda daha fazla bilgi için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.