ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi standartları, doğru ve yerinde uygulandığında bundan o kuruluşun sağlayacağı yararlar çok fazladır. Her şeyden önce firma, riskleri tanımış ve etkilerini kavramış olacaktır. Riskler bu şekilde kontrol altında olacağından, firmanın hedeflerine ulaşma imkanı da yüksektir. Riskler sadece tehditlerin değil fırsatların da farkedilmesine imkan yaratabilir. Yasal düzenlemelerin getirdiği kurallara daha kolay uyum sağlanmış olur. Firmanın verimliliği ve etkinliği artar.

Kurumsal Risk Yönetim Sistemi, firmanın karar organlarının karar verme süreçlerini hızlandırır. Bu sistem sayesinde faaliyetlerin öncelikleri belirlenir ve daha bilinçli seçim yapılabilir. Risk yönetimi, firmanın diğer bütün iş süreçlerinin tamamlayıcı bir parçasıdır. Bu süreçler ayrı ve bağımsız bir faaliyet değildir. Daha çok belirsizliklere odaklanır ve sürekli olarak değişime açıktır. Zaman içinde yeni riskler ortaya çıkabilir, mevcut riskler ortadan kalkabilir ya da değişebilir. Bu nedenle de risk yönetimi firmanın sürekli gelişmesini sağlamış olur.

Bütün bu yararları dikkate alındığında, işletmelerinde bu sistemi kuran ve uygulayan firmalar, doğal olarak Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Belgesi almak isterler. Bu standartları yayınlarken, Uluslararası Standartlar Organizasyonu, bu standartlar için belgelendirme yapılmasını öngörmemiştir. Buna rağmen son günlerde, bazı belgelendirme kuruluşlarının, talep eden firmalarda inceleme yaptıkları ve bu belgeyi düzenledikleri görülmektedir.

Belgelendirme kuruluşlarına belge almak için başvurulduğunda, önce bir Başvuru Formu doldurulmalıdır. Sonra da sistemin kurulma aşamasında hazırlanmış olan bütün dokümantasyon, belgelendirme kuruluşuna açılmalıdır. Bu dokümantasyon çalışması kağıt ortamında sunulabileceği gibi, belgelendirme kuruluşunun internet üzerinde ulaşabileceği bir yerde de durabilir.

Belgelendirme kuruluşuna açılacak dokümanların arasında Kurumsal Risk Yönetimi El Kitabı, firmanın organizasyon şeması, risk yönetimi iş süreçleri, güncellenmiş görev tanımları, risk yönetimi uygulama talimatları ve benzeri dokümanlar olacaktır.

Bunun yanında firmanın, imza sirküleri fotokopisi, ticaret sicil gazetesi fotokopisi ve oda sicil kayıt belgesi fotokopisi gibi belgeleri de belgelendirme kuruluşuna vermesi gerekir. 

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Belgesi veren kuruluşlardan biri de TURCERT belgelendirme kuruluşudur. Bu sistemi kurmak ve belge almak konusunda daha fazla bilgi için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.