Bir kuruluşun, operasyonel, mali ya da stratejik hedeflerine ulaşmasını engelleyen her türlü olayın gerçekleşme olasılığına risk deniyor. Bu riskler iki yönden ölçümlenir ve analiz edilir. Birincisi risklerin gerçekleşme ihtimali yönünden, ikincisi de bu risklerin gerçekleşme durumunda meydana gelen hasarın kuruluşa etkileri yönünden.

Risklerin gerçekleşme ihtimalinden bahsedebilmek için de önce riski tanımlamak gerekir. Kuruluşun ulaşmak istediği amaç ve hedeflere ulaşımını engelleyecek riskler nelerdir? Önce bunlar değerlendirilir ve bu riskleri önlemek için ya da muhtemel zararlarını en aza düşürmek için alınacak önemlere karar verilir.

Hedeflere ulaşmak için, bu yolda yanlış giden şeyler nelerdir? Hangi süreçler başarısız olmaya neden olabilir? Faaliyet veya süreçler içinde karmaşık olanlar var mı? Kuruluşun zayıf olduğu noktalar nelerdir? En fazla korunması gerken varlıklar nelerdir? Bir yolsuzluk veya hırsızlık olabilecek alanlar neresidir? En kritik bilgi kaynakları nelerdir? Faaliyetler hangi olaylar karşısında aksayabilir? Takdire dayanan kritik kararlar var mıdır?

Bütün bu sorular riski belirlemeye yönelik sorulardır ve doğru bir risk analizi yapılmasını sağlar.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi standartları işte kuruluşa bu açıdan kolaylık sağlamaktadır. Riskten korunmak isteyen firmalar önce risklerini belirlemeye yönelik bu analizleri yapacaklar, arkasından da bu risklerin firmaya nasıl bir zarar vereceğinin analizini yapacaklardır.

Bütün bu çalışmaları yaptıktan ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi’ni kurduktan sonra bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederek Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Belgesi talep etmek mümkündür. Gerçi bu standartlar, firmalara bir belge verilmesi amacı ile konulmamıştır. Asıl özelliği risklerle ilgili standartları belirlemeye yöneliktir. Ancak yine de bazı firmaların bu belgeyi aldıkları görülmektedir.

Neticede ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak, o kuruluşun kurumsal bir kimlik sergilemekte olduğunu gösterir ve rakipleri karşısında itibar kazandırır. Günümüz dünyasının acımasız rekabet koşullarında her çaba rakiplerden bir adım önde olmak içindir.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi’nin ne olduğu, nasıl kurulacağı ve bu belgeye nasıl sahip olunacağı konusunda daha fazla bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.