Her türlü kuruluşun, faaliyetlerini yürütürken, olumsuz koşullarla karşılaşmak istememesi çok doğaldır. Ancak bunun için de hazırlıklı olmak gerekiyor. Bir kuruluşun olası risklerden korunmak için yapması gereken çalışmalar risk değerlendirme ve risk yönetimi çalışmalarıdır. Bu çalışmalar teoride risk değerlendirme teknikleri olarak isimlendiriliyor. Bu çalışmaların standartları ise ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi içinde yer almaktadır. Böyle bir çalışma, risk yönetimi anlayışını firmanın bütün ünitelerine yayacak ve firma genelinde risk politika ve prosedürlerinin de hazır olmasını sağlayacaktır. Kurumsal Risk Yönetim Sistemi’nin firmaya sağlayacağı en büyük yarar, riskin ne zaman ve ne şekilde yönetileceğinin önceden biliniyor olmasıdır.

Kurumsal Risk Yönetim Sistemi sayesinde bir kuruluş, risk doğuracak olayları önceden tespit etmekte, bu risklerin gerçekleşmesi durumunda firmaya vereceği zararları önceden hesaplamakta, riskin olmaması için alınacak önlemleri önceden belirlemekte, hiç önlenemeyecek riskler için kabul edilebilir değerleri önceden öngörmekte ve risk gerçekleştiğinde neler yapılması gerektiğini önceden bilmektedir.

Bütün bu çalışmalar sonucunda, risk yönetim süreçleri ve uygulama talimatları hazırlanmış, riski önlemek veya risk gerçekleştiğinde etkilerini ortadan kaldırmak için uygun durumdaki kaynaklar tespit edilmiş, riskin nasıl yönetileceği tüm çalışanlara anlatılmış, görev ve sorumluluklar verilerek bu yönde görev tanımları güncellenmiş ve riskin ölçümlenmesi ve etkilerini de içine alan risk değerlendirme raporlama ve gözden geçirme sistemleri kurulmuş olmaktadır.

Risk değerlendirme çalışmalarında başarılı olmak için firma içinde iletişim ve fikir alış verişi iyi durumda olmalıdır. Çünkü risk değerlendirmesi, risklerin anlaşılması, sonuçları ve meydana gelme olasılıklarını ortaya koyduğundan, bu yönde alınacak kararlar açısından önemlidir. Ayrıca bir kere riskleri belirleyip, önlemler tespit edildikten sonra, yani Kurumsal Risk Yönetim Sistemi uygulanmaya başlandıktan sonra, olası risklerin gözlenmesi ve değerlendirilmesi döngüsünün hiç kesilmemesi gerekir. Bu hem yeni riskleri ortaya çıkarmak hem de öngörülen riskler için belirlenen varsayımların, hala geçerli olup olmadığını tespit etmek açısından önemlidir.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi’nin bir kuruluşa ne yararlar sağlayacağı konusunda daha fazla bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.