Kamu sektöründen olsun özel sektörden olsun her kuruluş hedeflerine ulaşmak için gayret gösterir. Ancak bu hedeflere ulaşma konusunda belirsizlik yaratan iç veya dış çok sayıda faktör vardır. Firma için belirsizlik yaratan bu faktörlere risk denir. Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursa olsun firmaların mal veya hizmet üreten faaliyetleri her zaman bir risk altındadır. Önemli olan bu riskleri tanımak ve risk gerçekleşmeden olası önlemleri alabilmektir.

Bunun için yapılacak iş, risklerin neler olduğunu belirlemek, bunları analiz etmek ve değerlendirmek ve belirlenen kriterler kullanılarak riski düşürmeye çalışmak ya da risk hiç önlenemeyecek ise olası etkilerini en aza indirmektir. Bu bir risk yönetim çalışmasıdır.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından 2009 yılında hayat geçirilen, ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi standartları, işte bu sistematik ve mantıksal işlemleri detaylandırmaktadır. Bu standartlar, risk yönetiminin genel esaslarını ve ilkelerini düzenler.

ISO 31000 standartları, bir kuruluşun var olduğu sürece yürüttüğü çeşitli faaliyetlerine uygulanabilir. Bu faaliyetler sırasında yürüttüğü stratejilerde, kullandığı iş süreçlerinde, yönetim kararlarında, projelerinde, uygulama talimatlarında, kısaca her türlü riske bu standartları uygulamak mümkündür.

Bir kuruluş bugün için varolan risklerini ya da ileride karşı karşıya kalacağı risklerini bir düzene sokmak ve dokümantasyonunu buna göre uydurmak için ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi standartlarını kullanabilir. Neticede bu standartlar, doğrudan bir belge amacı taşımaz ve belirli risklerle ilgili olan standartları destekleyen genel bir yaklaşım gösterir.

Bir firmada bu sistemin kurulmasındaki amaç, etkili bir risk yönetimi yapabilmek için, uyulması gerekli olan ilkeleri tespit etmektir. Bu sistem, firma içinde, bütün yönetim, strateji ve planlama çalışmalarını, süreçler, politikalar, değerler ve firma kültürü ile bütünleştiren bir çerçeve çizer.

31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi, bir kuruluşun bütününe uygulanabileceği gibi, belli bir kısmında ve belli bir zamanda da uygulanabilir. Önemli olan risk yönetiminin kapsamlı bir çerçeve içinde ele alınması ve uygun süreçlerin hazırlanarak, riskin bütün kuruluş içinde etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi’nin ne olduğu ve bir firmaya ne katkı sağlayabileceği konusunda daha fazla bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.