Güvenlik ve sosyal hedefleri olan bir kuruluş, ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi’ni işletmesinde kurmak isteyecektir. Hedeflerine ciddi olarak sahiplenen kuruluş, bu sistemi kurmuş olduğunu aynı zamanda ortaklarına ve müşterilerine de göstermek isteyecektir. Daha iyi bir yönetim anlayışı ile verimliliğinin artacağını, bunu yaparken de maliyetlerinin düşeceğini ve bu standartları ilk uygulayan kuruluşlardan biri olarak tanınacağını bilecektir. Bir kuruluşun gelişmesinde ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi’nin varlığı bu denli etkilidir.

Bu sistem sayesinde yol ve trafik güvenliği sistematik bir şekilde yönetilmiş olacağından kuruluşun faaliyet riski düşecektir. Yol ve trafik güvenliğine yapısal bir yaklaşım gösteren kuruluşlar hep bir adım önde olacaktır.

Ancak ISO 39001 standartları, teorik olarak belgelendirmeye yönelik standartlar değildir. Yukarıda da açıklandığı gibi özünde yol ve trafik güvenliğini esas alır ve trafik kazalarının önüne geçmeye çalışır. Sosyal yönü ağır basan bir yönetim sistemi olmasına rağmen son zamanlarda bazı kuruluşların ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak için belgelendirme kuruluşlarına müracaat ettkileri görülmektedir. Bunun sonucu olarak bugün dünya üzerinde az sayıda kuruluş bu belgeye sahip olmuştur. Ülkemizde de bu belgeye sahip olan kuruluşlar vardır.

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alabilmek için önce bir Başvuru Formu ile birlikte bir belgelendirme kuruluşuna müracaat etmek gerekiyor. Belgelendirme kuruluşu, bu sistemin kurulması sırasında hazırlanan tüm dokümantasyon üzerinden bir ön çalışma gerçekleştirecektir. Bu çalışmada göz çarpan uygunsuzluklar ve eksikler varsa bunların tamamlanması gerekiyor. Ön çalışma tamamlandıktan sonra da kuruluşa denetçiler gönderilecek ve bu defa yerinde bir inceleme çalışması başlatılacaktır. Denetçilerin bu çalışma sonrasında hazırlayacağı rapora dayanarak da belgelendirme kuruluşu, uygun görürse belgeyi hazırlayacak ve teslim edecektir.

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi’nin ne olduğu, nasıl kurulacağı ve istenirse bu belgenin nasıl alınacağı konularında, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanları, gerekli tüm desteği vermeye hazırdır.