ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak her şeyden önce sosyal sorumluluk duygusunu gerektirmektedir. Bu sistem mutlaka bir belge almayı gerektirmiyor. Önemli olan trafik kazalarının en aza indirilmesi ve yaşanan can ve mal kayıplarının önüne geçilmesidir. Bu hem yol ve trafik güvenliği açısından hem de yaşanan maddi kayıplar yüzünden ülke ekonomisi açısından gerekli bir faaliyettir.

ISO 39001 standartları belgelendirme amacı taşımıyor dedik ama bir taraftan da işletmesinde bu sistemi kuran kuruluşların, bir de ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almak istedikleri görülmektedir. Nitekim bugün ülkemizde ve dünya üzerinde sayıca az olmasına rağmen bu belgeyi alan kuruluşlar vardır.

Bu yaklaşımla, taşıma araçları filosuna sahip kuruluşlar, karayollarının yapımı ve bakımı ile ilgilenen kuruluşlar veya karayollarına talep yaratan kuruluşlar, eğer bu sistemi işletmelerinde kurmuşlarsa ve uyguluyorlarsa, bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederek ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi talep edebilirler.

Bu talebi yaparlarken bu kuruluşların bir Başvuru Formu doldurmaları ve imza sirküleri, Ticaret veya Sanayi Odası Sicil kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi fotokopileri ile birlikte bir belgelendirme kuruluşuna başvurmaları gerekiyor.

Bunun yanında belge talep eden kuruluşun, sistem kurma çalışmaları sırasında hazırlamış oldukları bütün dokümantasyon çalışmasını da belgelendirme kuruluşuna açması gerekiyor. Çünkü belgelendirme kuruluşu ilk çalışmasını bu dokümantasyon üzerinden yapacaktır. Bu dokümantasyon çalışması içinde Yol ve Trafik Güvenliği El Kitabı, firmanın organizasyon şeması, firmada çalışanların yol ve trafik güvenliği iş süreçleri ile ilgili olarak güncellenmesi yapılmış görev tanımları, yol ve trafik güvenliği uygulama talimatları, yeni uygulamaya alınan form ve raporlama örnekleri olmalıdır. Bunun yanında kuruluş başka yönetim sistemleri de kurmuşsa, bunun bilgisi de belgelendirme kuruluşuna verilmelidir.

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi veren kuruluşlardan biri de TURCERT belgelendirme kuruluşudur. Bu belgeyi alabilmek için hangi evrakın gerektiği ve ne yapılacağı konusunda, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanları, gerekli tüm desteği vermeye hazırdır.