ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standartları, yol ve trafik güvenliğini iyileştirme ve geliştirme alanında faaliyette bulunan kuruluşların, karayollarında güvenli sürüş konusunda zafiyet yaratacak ve bu yüzden kazalara neden olacak her türlü riske karşı önlem almak sorumlulukları bulunuyor. Aksi halde yine kazalar yaşanmaya devam edecek ve ölüm ya da yaralanma veya sakat kalma ile sonuçlanan bedensel zararlar yanında, ciddi maddi hasarlar da önlenemeyecektir.

Karayollarını güvenli hale getirilmesi ve yol ve trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için, Uluslararası Standartlar Organizasyonu, bu işten sorumlu kuruluşlar için ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını geliştirmiş ve 2012 yılında yayınlamıştır. Bu şekilde yol ve trafik güvenliği konusunda sorumlu olan ve karar vermek pozisyonunda bulunan kuruluşların, ISO 39001 standartlarını, organizasyonları içinde faaliyetlerine yansıtmaları ve Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmaları beklenmektedir.

Ancak ISO 39001 standartları, özellikleri gereği bir belgelendirme çalışmasına konu olmamaktadır. Bu standartlar, sorumlu kuruluşların işletmelerine uygulayacakları ve faaliyetlerini bu standartlara bağlı olarak yürütecekleri bir sistem kurulmasına yöneliktir. Ancak yakın zamanda bazı kuruluşların belgelendirme kuruluşlarına başvurarak bu belgeyi talep ettikleri görülmektedir.

Aslında ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standartları da, Kalite Yönetim Sistemi standartları gibi, kaliteli hizmet vermeye yönelik bir standarttır. Böyle olunca, belgelendirme kuruluşları, işletmelerinde bu sistemi kuran firmalar için ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi düzenlemekte sakınca görmüyorlar. Nitekim yakın zamanda, iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir firmamız, bu belgeyi ülkemizde ilk defa alan firma oldu. Üstelik bu firmanın dünya genelinde bu belgeye sahip yedinci şirket olması da dikkat çekiyor.

Firma bu şekilde, ülkemizdeki en önemli sorunlarından biri olan, yol ve trafik güvenliğini daha etkili bir şekilde sağlamak yönünde ciddi bir atmış olmaktadır.

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, bu sistemin ilgili firmada kurulduğunu, uygulandığını, sürekli gözlendiğini ve iyileştirildiğini ve geliştirildiğini kanıtlamış olmaktadır.

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’nin ne olduğu ve nasıl alınacağı konusunda daha fazla bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.