Trafik kazalarının önlenmesi ve yol ve trafik güvenliğinin sağlanması amacı ile çıkarılan ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standartları, karayolları ve trafik sistemi ile ilişkili olan ve yol ve trafik güvenliğinden sorumlu olan bütün kamu ve özel sektör kuruluşları için tasarlanmıştır. Bu kuruluşların büyük veya küçük boyutlu olmalarının bir önemi yoktur. Çalıştırdıkları personel sayısının veya kullandıkları araç sayısının veya makine parkının büyüklüğünün de bir önemi yoktur. Önemli olan tek şey faaliyet alanları itibariyle, trafik güvenliğini arttırmak ve trafik kazalarında meydana gelen bedensel veya maddi kayıpların önüne geçmek sorumluluğunu taşıyor olmalarıdır.

Genel olarak ifade etmek gerekirse, ISO 39001 standartları aşağıdaki üç grubu ilgilendiriyor denebilir:

  • Bütün karayolu kullanıcıları, yani bütün taşıma araçları
  • Karayollarının yapımı ve bakımı ile ilgilenen kuruluşlar
  • Karayollarına talep yaratan kuruluşlar

Bu şekilde karayolları kuruluşları, bir taşıt filosuna sahip firmalar, dağıtım ve ulaşım firmaları ve toplu taşıma kuruluşları, ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kapsamı içine girmektedir.

Bu sayılan kuruluşların hepsi de, ISO 39001 standartlarını kullanmakla, işletmelerinde Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmuş, uyguluyor ve geliştiriyor olmaktadır. Aynı zamanda bu çerçevede yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları ile sistemin performansını da yükseltmektedirler. Kuruluşun üst yönetiminin hazırladığı yol ve trafik güvenliği politikası ise üçüncü kişilere karşı güven yaratmaktadırlar. Bu güven aynı zamanda uluslararası standartlar ile verilmiş olmaktadır.

Bu arada bazı küçük boyutlu kuruluşlar, kısık bütçe ile hareket ettiklerinden ve bu çalışmalara fazla zaman ayıramamaları yüzünden, aynı standartları, sadece ihtiyaç duyacakları ölçüde, daraltılmış bir paket içinde almak isteyebilirler. Bazı belgelendirme kuruluşlarının bu yönde paket hizmetleri olabiliyor. Böyle olunca küçük boyutlu kuruluşların da bu sistemi işletmelerinde kurmaları ve uygulamaları mümkün olmaktadır. Bu sayede kendileri için söz konusu olan yol ve trafik güvenliği risklerini belirleyip, yönetmeye başlamış olmaktadırlar.

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi’nin ne olduğu ve hangi kuruluşların bu sistemi kurabileceği konusunda daha fazla bilgi almak için, hatta bu sistemi kurmak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.