ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının temel hedefi karayollarında meydana gelen kazaların önünde geçmek ve bu kazalarda yaşanan can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlamaktır. ISO 39001 standartları, bu işten sorumlu olan kamu ve özel sektör kuruluşlarının, yol ve trafik güvenliği ile ilgili olarak bu sistemi kurması, uygulaması, gerekli zamanlarda düzeltici ve önleyici çalışmaları yapması ve sistemin hep canlı tutulması için esas alacakları standartlardır.

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standartları, ilk olarak İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI - British Standards Institution) tarafından tasarlanmaya başlanmıştır. 2012 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından hayata geçirilmiştir.

Bu sistemin kurulması için belli temel eğitimlerin alınması ve çalışmalara başlanırken bir belgelendirme kuruluşundan danışmanlık hizmeti alınması gerekiyor. Çalışmaların ilk adımında yol ve trafik güvenliği risk analizi yapılıyor. Arkasından kuruluşun bünyesindeki araçlar sürüş güvenliği prosedürlerine ve ilgili yasal düzenlemelere uygunluk bakımından gözden geçiriliyor. Araç sürücülerinin tamamına yol ve trafik güvenliği eğitimleri veriliyor. Bunun yanında mevcut bütün iş süreçleri ve uygulama talimatları bu standartlar ışığında elden geçiriliyor. Çalışanların görev tanımları aynı şekilde güncelleniyor.

Bütün bu çabaların sonunda, firmada ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuş oluyor. Bu sistemi kurmanın en büyük yararı, karayollarında meydana gelen kazaların önüne geçmektir. Bu kazaların büyük bir kısmı kurallara uymamaktan, bir kısmı da araçtaki mekanik arızalardan meydana gelmektedir. Her iki durumda da sorumluluk duygusu ile hareket edilmesi ve sistem ile birlikte gelen standartlara uyulması halinde kazaların önünde geçilebilir.

Ancak, bütün yönetim sistemlerinde olduğu gibi, Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmakla iş bitmiyor. Bu sistemi, firmanın hedeflerine, beklentilerine ve gelişen ve farklılaşan koşullara paralel olarak hep gözetmek ve iyileştirmek gerekiyor.

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi’nin ne olduğu ve kuruluşa ne gibi yararlar sağlayacağı konusunda daha fazla bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.