ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kuran bir firma, var olan araç kapasitesi ve taşımacılık kullanımını daha rahat analiz ederek, taşıma politikalarını buna göre şekillendirebilecektir. Firmanın bu şekilde yüklenmiş olduğu maliyetler daha kolay saptanabilecektir. Firma yenilikçi taşımacılık çözümlerini vakit geçirmeden farkedebilecek ve bunlardan yararlanabilecektir. Kısaca sürdürülebilir bir taşıma politikası ve stratejisi geliştirme imkanı bulacaktır.

ISO 39001 standartlarına bakılırsa, standartların dördüncü maddesinden itibaren devam eden maddelerinde, Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kapsamı ortaya çıkmaktadır.

Standartların birinci maddesi yol ve trafik güvenliği sisteminin tanıtıldığı maddedir. İkinci maddede ise sistemin amacı açıklanmıştır. Üçüncü maddede, sistemin normal kaynakları gösterilmiştir.

Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kapsamını belirleyen maddeler ise şu şekildedir:

  • Madde 4: Sistemin kullandığı terimler ve tanımlar
  • Madde 5: Kuruluşun durumu ve koşulları
  • Madde 6: Liderlik
  • Madde 7: Planlama
  • Madde 8: Destek
  • Madde 9: Operasyon
  • Madde 10: Performans değerlendirme
  • Madde 11: İyileştirme

ISO 39001 standartlarının ekinde ise bu uluslararası standartların kullanımı ile ilgili kılavuz verilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre trafik kazalarında dünyada her yıl 1.2 milyon insan ölüyor, 50 milyondan fazla insan da ağır yaralanıyor. Bu yaralanmaların önemli bir kısmı sakat kalma ile sonuçlanıyor. Bu gidişle 2030 yılında insanların ölüm nedenleri sıralamasında trafik kazaları beşinciliğe çıkacaktır.

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi özellikle karayolları ve trafik sistemiyle ilgili faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşları için tasarlanmıştır. Bu kuruluşların içinde, karayollarının yapım ve bakımından sorumlu olan ya da karayollarında insan veya mal taşıma faaliyeti yapan bütün kuruluşların, bünyelerinde bu sistemi kurmaları ve uygulamaları gerekmektedir.

Bu sistem sayesinde kuruluşlar, yol trafik güvenliği konusunda doğru konumlanmış olacaklar, hem kuruluş içinde hem de bu kuruluşlardan hizmet alanlar açısından yol ve trafik güvenliği konusunda güven ortamı yaratmış olacaklardır.

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kapsamı hakkında daha fazla bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.