Bir kuruluşta ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi kurma çalışmaları yapılırken bazı istatistik verilerinden yararlanmak da gerekiyor. Örneğin, firmanın karayollarına çıkan araç türleri ve bunların kullanım yoğunlukları, firmanın bu araçlar için sağladığı hizmetlerin cinsi ve miktarı, meydana gelen kazalarda ölüm veya ciddi yaralanma olay sayısı, araçlar için güvenli bir planlamanın ve uygulamanın olup olmadığı gibi verilerin toplanması gerekiyor.

ISO 39001 standartlarının temel prensipleri, şu şekilde açıklanabilir:

  • Yola çıkılmadan önce, kullanılacak yollara göre güvenli hız limitleri belirlenecek.
  • Kullanılacak güzergahlar ve kavşak kullanım kuralları konulacak.
  • Araçların cinsine ve taşıdıkları yüke bağlı olarak uygun yol güzergahları belirlenecek.
  • Kullanılan araçların özelliklerine göre sürücülerin kullanması gereken donanımlar tespit edilecek.
  • Araçların cinsine ve trafik yoğunluğu ve hava koşullarına bağlı olarak güvenli sürüş hızları tespit edilecek.
  • Sürücülerin sürüş güvenliği açısından alkol, uyuşturucu veya keyif verici maddeler kullanmaması ve yorgun olmaması istenecek.
  • Yolculuk ihtiyacının olup olmaması, trafiğe çıkmak için uygun araç, sürücü ve yol seçimi, sürücünün yaptığı yolculuk sıklığı gibi faktörler dahil, güvenli bir yolculuk planlaması yapılacak.
  • Araçta bulunacak diğer yolcuların da kaza durumlarına karşı güvenlikleri temin edilecek.
  • Bir kaza sırasında hızlı hareket etme ve ilk yardım konularında sürücülerin eğitim almaları sağlanacak.

Netice olarak ISO 39001 standartları, kazaların önlenmesine, yaralanma veya sakat kalma gibi bedensel zararların azaltılmasına, maddi hasarlar düşürülmesine ve kaza sonuçlarının hafifletilmesine yönelik çalışmaların nasıl yapılacağını göstermek ve bu çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek amacıyla konulmuştur.

Bu durum bir taraftan ilgili kuruluşların işletme maliyetlerini düşürürken aynı zamanda yaşanan olayların çevre üzerindeki etkilerini de azaltmaktadır. Çünkü ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi’ne sahip olan kuruluşlar mevcut taşımacılık kullanımını daha rahat analiz edebilmekte ve taşıma politikalarını daha kolay gözden geçirebilmektedir. Taşıma politikaları, o kuruluşun finansal, çevresel ve sosyal maliyetini etkilemektedir.

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi’nin temel prensiplerinin ne olduğu ve bu sistemi kurmanın firmaya ne yarar sağlayacağı konusunda daha fazla bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.