Enerji tüketimini düşürmek, enerjiden kaynaklanan giderleri kontrol altına almak, kullanılan alet ve makinelerin kullanımını denetlemek, enerji tüketimini izleyerek performansı takip etmek, verimliliği arttırmak ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak isteyen kuruluşlar ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni kurmak isterler. Bu kuruluşlar bu sistemi kurmakla, sera gazı emisyonlarının düşürülmesine de katkı sağlamış olurlar. Bu şekilde gereksiz enerji kullanımından kaynaklanan olumsuz çevre etkisini düşürmüş olurlar.

Bütün bu çalışmaları yapan ve devam ettiren bu kuruluşlar bu durumda, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi de almak isteyeceklerdir. Bu sistem, enerji ile bağlantısı olan kuruluşları doğrudan ilgilendirmektedir. Bu yüzden bu kuruluşlar aynı zamanda ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi de alabilirler. Bunun yanında bu sistemin standartları, her boyutta ve her sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar için, kamu olsun özel sektör olsun, hizmet sektörü olsun mal üreten bir sektör olsun, uygulanmaya çok müsaittir. Bu nedenle bu sistemi her kuruluş kurabilir ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alabilir.

Bütün dünyadaki ülke ekonomilerinde yer alan bütün kuruluşların bu sistemi kullanması durumunda, dünya genelinde kullanılan enerjinin yüzde 60’ının kontrol altına alınacağı hesaplanmıştır. Kuruluşların devlet enerji politikalarını, enerji fiyatlarını ya da küresel ekonomiyi kontrol etmeleri mümkün değildir, ancak yeni yöntemler bularak enerji tüketimini kontrol etmeleri mümkündür.

Kuruluşlar enerji kaynaklarını etkin kullanabilirlerse, enerji verimliliğini de artırabilirler. Bu sistemi kurmanın en güzel tarafı da, verimliliği izlemenin çok hızlı olmasıdır. Kuruluşun enerji verimliliğine yönelik yaptığı çalışmaların sonuçları, kuruluşun enerji tüketimleri izlenerek kısa sürede görülebilir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standartları ülkemizde yayınlandıktan sonra yapılan yasal düzenlemelere göre, bu belgeye sahip olmayan sanayi kuruluşları, devlet desteği için yapacakları verimlilik arttırıcı projeleri için artık başvuru yapamayacaklar.

Bu belge sahiplerinin, enerji verimliliği ile bağlantılı sürekli iyileştirme yükümlülükleri bulunmaktadır ve bunu yerine getirmek zorundadırlar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’nin ne olduğu ve nasıl alınacağı konusunda bilgi almak, hatta bu belgeye sahip olmak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.