ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni hangi boyutta olursa olsun ve hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursa olsun, bir mal üreten veya hizmet üreten kuruluş olsun, her kuruluş kurabilir ve uygulayabilir. Aynı zamanda talep etmeleri durumunda Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alabilir.

Aslında kuruluş eğer yoğun olarak enerji bağlantılı faaliyet gösteren bir kuruluş ise veya sera gazı salınımları açısından yürürlükteki yasal düzenlemeler karşısında yasal bir yükümlülük ile karşı karşıya olabilecek bir kuruluş ise ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, bu kuruluşları doğrudan ilgilendirmektedir. Bu kuruluşların hem bu sistemi kurması hem de belge alması, hem kendi çıkarları için hem de dünyanın geleceği açısından gerekmektedir.

Bugün özellikle sanayi kuruluşları açısından, gittikçe daha önemli bir gider kalemi haline gelen enerji maliyetleri, disiplin altına alınmak ve enerji yönetim çalışmaları yapmak suretiyle düşürülebilir. Bu kuruluşlar için artan maliyetleri yok etmenin ve enerji kayıplarının önünde geçmenin tek yolu enerji tüketimini düşürmektir. Bunu başarmak için de sağlıklı bir Enerji Yönetim Sistemi kurmak gerekiyor.

O zaman enerji kullanarak faaliyetlerini yürüten bütün kuruluşlar için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni kurmak, uygulamak ve bu belgeyi almak gerekiyor denebilir.

Bu sistem sayesinde uygulamaya koyulan projeler, enerji tüketimini düşürecek ve enerji tüketiminin düşmesi ile de enerjiden kaynaklanan giderler kontrol altına alınacaktır. Üretimde kullanılan makineler ve ekipman kontrol altında olacağından enerji performansı izlenebilecektir. Daha önemlisi enerji israfının önünde geçilmiş olacaktır.

ISO 50001 standartları aynı zamanda sürekli iyileştirmenin bir gereklilik olduğu kuralını getirmekle, hangi enerji türü kullanılıyor olursa olsun etkili ve daha sürdürülebilir enerji tüketimi sistemi kurulmuş olacaktır.

Bu standartların uygulanması her şeyden önce kuruluşun daha yaşanabilir bir dünya düşüncesine ne kadar bağlı olduğu ve çevre koşullarına ne kadar duyarlı olduğunu da göstermesi açısından önemlidir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin hangi kuruluşlar tarafından kurulabileceği ve belgeyi kimlerin alabileceği konusunda daha açıklayıcı bilgi almak, hatta bu belgeye sahip olmak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.