Bugün dünya enerji kaynaklarının azalması ve küresel ısınmanın getirdiği olumsuz sonuçlar yüzünden enerji yönetimi son derece önemli bir konu halini almıştır. Çok sayıda kuruluş artık faaliyet gösterdikleri alanlar itibariyle çevreye karşı olan sorumluluklarını sorgulamakta ve enerji verimliliklerini nasıl yükseltecekleri konusunda kafa yormaktadır. Bunun yanında resmi otoriteler de enerji tüketimini düşürmek ve enerji kaynaklarının sürekliliğini sağlamak için kuruluşlara bazı zorunlu uygulamalar getirmektedir.

Bütün bu koşulların yaşandığı ortamda, enerji verimliliği sistemleri uygulayan kuruluşlar, potansiyel bir rekabet ortamında bir anda öne çıkmaktadır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi de enerji verimlilik sistemlerinden biridir.

Kuruluşlar için enerjiden kaynaklanan giderleri düşürmenin ve enerji kayıplarını önlemenin en etkin yolu, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurmaktan geçiyor. Bu aynı zamanda kuruluşun, sera gazı emisyonları ile ilgili yasal yükümlülüklere uyumunu da kolaylaştırmaktadır.

Kuruluşların enerji yönetimine sistematik bir yaklaşım getiren ISO 50001 standartları, mevcut yasal düzenlemelerin üzerine kurulmuştur. Bu sistemi kuran kuruluşlar, aksiyon planları yapmak, enerji tüketimi konusunda hedef belirlemek, enerji performans göstergeleri oluşturulmak ve enerji verimliliği konusunda iyileştirme fırsatlarını belirlemek, kayıt altına almak ve öncelik sırasına sokmak zorundadırlar.

Peki ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurmak bir kuruluşa ne gibi yararlar sağlar?

      Her şeyden önce kuruluşun enerji giderleri düşer. Enerji tüketimini ölçmek ve yönetmek için kurulan bir yapı maliyetleri düşürecektir.

      Sera gazı emisyonları düşer. Bu aynı zamanda yasal bir yükümlülüktür.

      Enerji kaynakları konusunda kuruluş riskleri ortaya çıkar, zayıf noktalar tespit edilir. Bu durum enerji temininde güven yaratacaktır.

      Kurum içinde enerji yönetimi konusunda farkındalık yaratılmış olması, davranışsal değişiklikler yaratır. Bu da enerji tüketiminin düşmesine ve üretkenliğin artmasına yardımcı olur.

      Kuruluşun enerji politikaları ve hedefleri resmileşmiş olur. Neticede kuruluşun bir Enerji Yönetimi Politikası olacaktır.

      Kuruluşun sahip olduğu Kalite Yönetimi veya Çevre Yönetimi gibi diğer sistemlerle entegrasyon çok daha kolay yapılır. Bu da sistemden sağlanacak maksimum faydayı arttırır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’nin faydaları konusunda bilgi almak, hatta bu belgeye sahip olmak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.