Yapılan resmi çalışma sonuçlarına göre, ülkemizdeki toplam enerji maliyetleri, toplam üretim maliyetlerinin yüzde 50’sini geçmiştir. Çıkarılan enerji yasası, bu nedenle, enerji kullanımındaki israfın önlenmesi, enerjinin daha etkin kullanılması, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve elbette bu sayede çevrenin korunması amacı ile bir kısım yaptırımlar getirmiş ve enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin yükseltilmesi amaçlanmıştır.

Bu durum, yasaların dışında da enerji tasarrufuna gidilmesi ve bir enerji yönetim sistemi kurulması çalışmalarını hızlandırmıştır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standartlarının hazırlanması da bu çabaların bir sonucudur. Bu sistemde, bütün enerji kullanan kuruluşların, enerji kullanılan ve iyileştirilmesi mümkün olan noktaları, o güne kadar olan enerji tüketimlerini ve bundan sonraki süreçte olabilecek enerji gereksinimlerini de dikkate alarak, belirlemesi ve tanımlaması beklenmektedir. Çünkü bütün bu noktalarda yapılacak iyileştirme çalışmaları mutlaka olacaktır.

Bu yapılırken de yasal yükümlülükler gözden kaçırılmamalıdır. Ancak yasal gereklilikler bir hedef veya iyileştirme nedeni olamaz. Bunlar zaten yerine getirilmesi gerekli yükümlülüklerdir.

ISO 50001 standartları, bir kuruluşta yapılabilecek enerji tüketiminin düşürülmesi veya elektrik tüketiminin düşürülmesi gibi ölçülebilir enerji hedefleri konmasını beklemektedir. Bir kuruluş, ne tür enerji kaynağı kullanılıyor olursa olsun, daha etkin, daha sürdürülebilir enerji tüketimi gibi sürekli iyileştirme gerektiren hedefler koymalıdır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni kuran bir işletme, işe enerji analizi ile başlamış, enerji ile bağlantılı tüketim noktalarını doğru tespit etmiş, bu noktalarda gerekli iyileştirme çalışmalarını yaparak enerji tasarrufu sağlamış ve bundan sonrasında da iyileştirme çalışmalarının sürekliliğini sağlamış bir kuruluştur. Yani sistem, burada da Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem al döngüsünün çalışmasını istiyor.

ISO 50001 standartları, temelde yükselen enerji maliyetleri ve değişen iklim koşullarına dikkat çekerek, enerji verimliliğinin önemini ortaya koymaktadır. Karmaşık bir sistem kurmuş olan bazı kuruluşlar bu yüzden büyük maliyet yükü altındadır. Aynı zamanda yüksek karbon emisyonu ile çevre kirliliğine neden olmaktadırlar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, bu kuruluşların sürekli olarak enerji verimliliğini geliştirmesini sağlamakta ve enerji güvenliği ve küresel ısınma gibi bugünün sorunlarına çözüm getirmeye çalışmaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin ne olduğu, nasıl kurulacağı ve çalıştırılacağı konusunda daha geniş bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun çalışanlarına başvurabilirsiniz.