Dünyadaki doğal kaynaklar gittikçe tükeniyor. Buna bağlı olarak enerji kaynakları da tükenme noktasında. Yeni enerji kaynaklarının bulunması, geliştirilmesi, yeni enerji dağıtım teknolojilerinin kurulması ya da yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunması ve kullanılması zaman alacak çalışmalar. Bu yüzden de özellikle enerji kullanan kuruluşların enerji kullanımını yönetmek konusunda daha fazla şeyler yapmaları gerekiyor. Kuruluşların bu yöndeki çabaları kendilerine elbette kazanç olarak dönecektir ama asıl kazanan çevre ve doğa olacaktır. Küresel ısınma çok ciddi bir sorun olarak karşımızdadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standart kapsamı yedi temel maddeden oluşmaktadır:

  • Genel koşullar
  • Yönetimin sorumluluğu
  • Enerji politikası
  • Enerji eylem planı
  • Uygulama ve operasyon
  • Performans denetimleri
  • Yönetimin gözden geçirmesi

Genel koşullar, kuruluşun neden Enerji Yönetim Sistemi’ne ihtiyaç duyduğunu açıklayan bölümdür.

Yönetimin sorumluluğu maddesinde, genelde bütün kalite sistemlerinde olduğu gibi, bu sisteme üst yönetim tarafından önem verildiği ve sahiplenildiği açıklanır.

Enerji politikası maddesi, üst yönetimin kuruluşun faaliyetleri çerçevesinde enerji yönetimi konusunda benimsediği politikayı açıklar. Üst yönetim enerji verimliliği için bir politika geliştirmek zorundadır. Aynı zamanda burada, belirlenen enerji politikasına uygun, enerji hedefleri de ortaya konacaktır.

Enerji eylem planı maddesinde, kuruluşun enerji politikaları doğrultusunda Enerji Yönetim Sistemi’ni nasıl kuracağının bir planı açıklanır. Sistemin kurulma çalışmaları sırasında bu plana göre hareket edilecektir.

Uygulama ve operasyon maddesi, hazırlanan eylem planın hayata geçirilmesi çalışmalarını açıklar.

Performans denetimleri maddesinde ise artık kurulan ve çalışmaya başlayan Enerji Yönetim Sistemi’nin uygulama koşullarının ve sonuçlarının nasıl denetleneceği açıklanır. Enerji tüketimi ile ilgili verilerin nasıl kullanılacağı, sonuçların nasıl ölçüleceği, belirlenen enerji politikasına ne kadar uyulduğu gibi birçok noktanın denetim koşulları burada açıklanır.

Nihayet yönetimin gözden geçirme maddesi, bütün bu çalışmaların tamamından sorumlu olan üst yönetimin, uygulamayı gözden geçirme konusundaki yükümlülüklerini açıklar. Çünkü Enerji Yönetim Sistemi’nin de sürekli geliştirme ihtiyacı bulunmaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin standart kapsamının ne olduğu konusunda daha açıklayıcı bilgi almak, hatta bu belgeye sahip olmak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.