ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standartları, 2011 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanmış ve aynı yıl ülkemizde TS EN ISO 50001 standartları olarak uygulamaya alınmıştır.

Bu sistemi kurmakla bir kuruluş, Enerji Yönetim Sistemi konusunda en iyi uygulamaları hayata geçirmiş olduğunu göstermektedir. Ayrıca ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan kuruluşlar, hem müşterilerine, hem iş ortaklarına hem de hissedarlarına, uluslararası kabul gören bir sistemin belgesine sahip olduğunu göstermiş olmaktadır. Bu şekilde kuruluşun itibarı güçlenir ve marka değeri artar. Bu belge kuruluşun enerji tüketimini ve sera gazı etkilerini düşürmeye yönelik taahhüdünü de garanti eder. Kuruluş bünyesinde enerji kullanan noktalarda gösterilen sürekli iyileştirme faaliyetleri, maliyetlerin düşmesini ve verimliliğin artmasını sağlar. Herşeyden önce kuruluşun rakiplerinden farklı olduğunu gösterir. Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak kuruluşun çevresel etkileri ciddiye aldığını kanıtlar. Bu durum aynı zamanda rekabette üstünlük de sağlayacaktır.

Bütün bu açıklamalar, Enerji Yönetim Sistemi’nin temel prensiplerinin şunlar olduğunu göstermektedir:

  • Enerji tasarrufu. Küresel ısınmanın arttığı ve doğal kaynakların tükenmeye başladığı günümüzde enerji tasarrufu artık kaçınılmaz noktadadır.
  • Doğal kaynakların ve çevrenin korunması. Gelecek için enerji güvenliği ve fosil yakıtların tükenmesi ne kadar ciddiyet gösteriyorsa, sera gazı salınımlarının kontrol altında tutulması da o oranda ciddiyet göstermektedir.
  • Kuruluş bünyesinde sürekli iyileştirme çalışmaları yapılması. Enerji Yönetim Sistemi’ni kurmak kadar bu sistemi sağlıklı yürütmek de önemlidir. Kalitenin özünde olan Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem al döngüsünün hiç kesilmemesi gerekiyor.
  • Çalışanlarda enerji bilincinin oluşması. Etkili enerji ve çevre yönetim sistemlerini bir şekilde hayata geçirmek için çalışanların da aynı bilinçte olması gerekiyor.
  • Ölçülebilir enerji hedeflerinin konulması. Kuruluşlar için artık daha somut ve kabul edilebilir enerji hedefleri konması gerekiyor. Bu aynı zamanda yasal düzenlemelerin de getirdiği bir zorunluluktur.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin temel prensipleri konusunda daha açıklayıcı bilgi almak, hatta bu belgeye sahip olmak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.