ISO 9000 standartları, bir kuruluşta kalite sistemi kurmak için ya da mevcut bir kalite sistemini değerlendirmek için kullanılan bir kalite güvence modelidir. Kuruluşlar iş süreçlerini disipline etmek ve bu sayede müşteri memnuniyeti yaratmak için, kalite yönetim sistemleri kurmak ve geliştirmek istemektedirler. Bunu sağlayan standartlar bütünü ISO 9000 standardıdır. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemlerinin temel esaslarını ve tanımlamalarını açıklar. Bir şirket ISO 9001 belgesi alacaksa, öncelikle Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması aşamasında uyulması gereken koşulları tamamlamak zorundadır. Bu koşullar ISO 9001 standardında bulunmaktadır.

Belge almak isteyen kuruluş, ISO 9001 standardının öngördüğü koşulları yerine getirdikten sonra, bir belgelendirme kuruluşuna başvurarak belge talep edecektir.

Belgelendirme kuruluşu, önce kuruluşun ne kadar hazır olduğunu tespit etmek üzere denetleme işlemlerini başlatacaktır. Denetim sonucunda ise gerekli koşulların sağlandığına ikna olunursa, ISO 9001 belgesi verilecektir.

Verilecek belge ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olacaktır. Bu ifadede yer alan 2008, belgenin, Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından 2008 yılında yapılan revizyona uygun olduğunu göstermektedir.

Belgelendirme kuruluşları bu belgeyi düzenlerken, kuruluşun yönetim sistemlerinin, sistemli bir şekilde kurallara bağlandığını ve bu kurallara sadık kalınarak uygulandığını, belirlenen kuralların gelişen koşullara bağlı olarak ve ihtiyaç olduğunda revize edildiğini, bu şekilde sürekliliğin sağlandığını onaylamış olmaktadırlar.

Elbette hiçbir kuruluş bu belgeye göstermelik bir şekilde sahip olmak istemez. Önemli olan Kalite Yönetim Sistemi’nin, kurulduktan ve bu belge alındıktan sonra da işlerliğini devam ettirmektir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, bir mal veya hizmet için verilmemektedir. Kuruluşların bu mal veya hizmeti üretmek için kurdukları sistem için bu belge verilmektedir. Böyle olunca belgenin kapsamı, ürün veya hizmetin üretilmesi faaliyetlerinin dışında, kuruluşun, bütün satış, pazarlama, finans, iletişim, insan kaynakları, dokümantasyon, tasarım geliştirme, ar-ge çalışmaları, satın alma, sevkiyat, hatta üst yönetimin değerlendirmeleri gibi çok sayıda faaliyeti de içine almaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi veren belgelendirme kuruluşlarından biri de TURCERT firmasıdır. TURCERT, kurulduğu andan itibaren, Kalite Yönetim Sistemleri belgelendirme alanında, bu belgeye sahip olmak isteyen kuruluşlara her türlü desteği vermeye çalışmaktadır.