ISO 9000 standartlarının bellik büyüklükte kuruluşlar için belirlendiği sanılmamalıdır. Bu standartlar, Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulabilmesi için gerekli koşulların belirlendiği ve tanımlandığı standartlardır. Böyle olunca kuruluşun faaliyet alanına veya büyüklüğüne göre bu standartların uygulanabilir duruma getirilmesi gerekmektedir. Kalite sistemi kurma çalışmaları işte bu yüzden yapılmaktadır.

Böyle olunca genel bir ifade ile, faaliyetlerini belirlenmiş kurallara göre yapmak isteyen, kurumsallaşma anlamında iş süreçlerini ve uygulama talimatlarını dokümante etmek isteyen, iş yapma ve karar verme kriterlerini belirlemek ve uygulamak isteyen her türlü kuruluş, küçük ölçekli olsun veya orta ölçekli olsun hatta büyük ölçekli olsun, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyebilir. Bu kuruluşların mal üretiyor olması veya hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor olması da önemli değildir.

Bu kuruluşların her birinde mutlaka üretim, satın alma, pazarlama, kalite kontrol, araştırma geliştirme, satış sonrası destek ve benzeri üniteler vardır. Bu ünitelerde gösterilen faaliyet süreçlerinin doğru planlanması, kontrol edilmesi ve sorun çıktığında önlem alınması çok önemlidir. Bu faaliyetlerde yaşanacak sorunlar, üretilen mal veya hizmet kalitesini düşürecek, maliyetleri yükseltecek, zaman kayıplarına neden olacak, müşteri şikayetlerini arttıracak, kuruluşun piyasada yanlış algılanmasına neden olacak ve kar kayıplarına kadar bir dizi olumsuzluklara neden olacaktır.

İşte bu olumsuzluklardan yola çıkarak, ISO 9001 belgesini kimler alabilir sorusuna cevap arayalım şimdi. Aşağıda sayılan düşüncelerde olan bütün kuruluşlar ISO 9001 belgesi alabilirler:

 • Mal veya hizmet sunumunda tutarlı olmak isteyen
 • Müşterilerle aynı dili konuşmaktan yana olan
 • Mal veya hizmet üretiminde müşteri beklentilerini gözeten
 • Her adımda müşteri odaklı yaklaşımı benimseyen
 • Bir yönetim standardına sahip olmak isteyen
 • Sürekli gelişen ve büyüyen bir kuruluş olmak isteyen
 • Pazarda büyümek isteyen
 • Uluslararası ticaret yapmak isteyen
 • Bir işin ilk seferde ve doğru yapılmasını isteyen
 • Hatalı ve kalitesiz üretimin maliyetinden kurtulmak isteyen
 • Kuruluş içinde güvenli bir iletişim ağı kurmak isteyen
 • Çalışanların işe katılımını bekleyen
 • Çalışan performansının hep yükselmesini bekleyen
 • Verimlilik ve karlılıkta sistemli yükselme bekleyen

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyen kuruluşların belgelendirme konusunda uzman bir kuruluş olan TURCERT belgelendirme kuruluşu yönetici ve çalışanlarına danışması yerinde olacaktır.