ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak, uzun soluklu bir iştir. Yapılması gereken bir dizi çalışma vardır. Herşeyden önce ISO 9001 kalite standartları çok genel standartlardır. Küçük boyulu kuruluşlardan büyük organizasyonlara kadar her boyutta uygulanabilir özelliktedir. Bu yüzden de bu standartların, belge almak isteyen kuruluşun yapısı, özellikleri ve koşulları göz önünde tutularak uygulanması gerekmektedir.

Böyle olunca her kuruluşta atılacak adımlar birbirinden farklı olsa bile özünde yapılacak belgelendirme çalışmaları benzer olacaktır. Bu yüzden bir parça genelleme yaparak, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin nasıl kurulacağı konusunda atılacak adımlar aşağıdaki şekilde açıklanabilir.

Eğitim çalışmaları

Kuruluşta çalışan en alt kademedeki çalışandan en üst kademedeki yöneticiye kadar herkesin Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 9000 standartlarının ne olduğu konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Genelde bu çalışmalar kuruluş bünyesinde kurulan bir proje ekibi ile yürütülür. İlk adımda çalışanların eğitim ihtiyaçları belirlenir ve eğitimler düzenlenir.

Sistem kuruluş çalışmaları

Bu adımda kuruluşun bütün faaliyetleri belirlenir ve her birinin iş süreçleri analiz edilir. ISO 9001 standardının koşullarına uygun şekilde bütün süreçler dokümante edilir. Bu çalışmada göz önünde bulundurulması gereken nokta, kuruluşun verimliliğidir. Amaç kalite standartlarının karşılanması değil bu standartların, kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde yapılandırılmasıdır. Bu çalışma ile hazırlanan iş süreçleri, kuruluşun uygulama talimatları ve prosedürlerini ortaya çıkaracaktır.

Pilot uygulama çalışmaları

Dokümantasyon çalışmaları tamamlamınca sistem kurulumuş olacaktır ancak uygulamaya bir anda bütünüyle başlamak doğru bir yaklaşım değildir. Sistem kurulurken yeni kurallar belirlenmiş ve işin yapılış şekli farklılaşmış olabilir. Bu değişikliklerin herkese anlatılması gerekir. Bu yüzden de uygulamaya belli bir noktadan başlamak işin en doğrusudur.

Düzeltme çalışmaları

Kurulan sistemin yüyümeyen noktaları varsa, bu durum pilot uygulama sırasında ortaya çıkacaktır. Sistem kuruluşu sırasında akla gelmeyen noktalar olabilir. Belirlenen kurallar uygulamada sıkıntı çıkarabilir. Bu düzenlemeler yapıldıktan sonra kurulan sistem bütün kuruluşa yaygınlaştırılacaktır.

İç denetim çalışmaları

İç denetim ve yönetimin gözden geçirme çalışmaları aynı zamanda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin bir standardıdır. Bu çalışamalar sistemin olmazsa olmasıdır.

Belgelendirme çalışmaları

Sistem kurulduktan sonra artık belgelendirme çalışmaları başlayabilir. Bu aşamda bir belgelendirme kuruluşu seçilecek ve belgelendirme başvurusu yapılacaktır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin nasıl kurululacağı konusunda danışmanlık hizmetleri vermek ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak konusunda, TURCERT belgelendirme kuruluşu yönetici ve çalışanları yanınızda olacaktır.