ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, etkili bir kalite yönetim sistemini ifade eden bir standarttır. Bu standardın gerektirdiği koşulları sağlayan kuruluşlar, ISO 9001 belgesini alabilirler. Bu belge sayesinde bir kuruluş, ürettiği ve müşterilerine sunduğu mal ve hizmetlerinin, uluslararası alanda kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini göstermiş olmaktadır.

ISO 9001 standardı, merkezi Cenevre’de bulunan ve yüze yakın ülkenin üye olduğu Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından geliştirilmiştir. Her ülkenin kendi belirleyeceği standartlara göre hareket etmesi ticaret açısından teknik bir engel olarak kabul edildiğinden, Uluslararası Standartlar Organizasyonu’nun ISO 9000 Kalite Yönetim Standartları çalışması, geniş bir kullanım alanı bulmuştur.

ISO 9000, kuruluşların müşteri memnuniyetini yükseltmek amacı ile kurmak istedikleri kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik yapan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 ise, Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması aşamasında uyulması gereken koşulları tanımlamaktadır. Bu koşullar tamamlandığında, kuruluş belgelendirme denetimine tabi tutulacaktır. Denetim sonucunda da ISO 9001 Belgesi alacaktır.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu, her 5 yılda bir bu standartları gözden geçirmekte ve gelen görüş ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. En son revizyonlar 2008 yılında yapıldığından, kuruluşlara verilecek kalite belgeleri ISO 9001:2008 şeklinde tanımlanacaktır. Böyle bir ifade belgenin 2008 yılı versiyonu olduğunu göstermektedir. 2008 versiyonu 2009 yılı Mart ayında yayınlanmıştır. Ancak standarda yeni bir gereklilik ilave etmemiştir. Sadece yürürlükteki standartta belirtilen gerekliliklere açıklık getirmiştir.

Bir kuruluşta ISO 9001 standardının uygulanıyor olması herşeyden önce o kuruluşta kalite anlayışının yerleşmiş olduğu gösterir. Bu sayede kuruluşun karlılığı, verimliliği ve pazar payı yükselecek, buna karşılık maliyetler düşmüş olacaktır. Etkili bir yönetim kurulmuş ve çalışanların inancı yükselmiş olacaktır. Ama en önemlisi müşteri şikayetleri azalacak, ürün iadeleri azalacak ve müşteri memnuniyeti yükselecektir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri, Şartlar standardı şu şekilde maddelenmiştir:

  1. Kapsam
  2. Bilgi referansları
  3. Terimler ve tanımlar
  4. Kalite yönetim sistemi
  5. Yönetim sorumluluğu
  6. Kaynak yönetimi
  7. Ürün gerçekleştirme
  8. Ölçme, analiz ve iyileşme

Bu maddelerden 4 ve devamı zorunlu koşulları ifade etmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin ne olduğu ve ne işe yaradığı konusunda, daha detaylı bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşu yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.