Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından belirlenen ve uluslararası bir standart olan ISO 9001 standardı, Avrupa Birliği ülkelerinin de içinde olduğu çok sayıda ülkede, belgelendirme modeli olarak kullanılan bir Kalite Yönetim Standardı’dır.

Temelinde sekiz kalite standardı bulunmaktadır:

  1. Müşteri odaklılık: Bütün kuruluşlar faaliyetlerini, müşterileri esas alarak yürütmelidir. Müşterilerin bugün ve gelecekte olacak bütün gereksinimleri iyi anlaşılmalı ve ürün ve hizmet üretiminde hem müşteri beklentileri doğrultusunda hem de müşteri beklentilerinin ötesinde hareket edilmelidir.
  2. Liderlik: Bir kuruluşta lider, belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışanları etkileme gücü olan kişidir. Çalışanları motive etmede ve kuruluşun hedeflere ulaşmasında en önemli rolü üstlenir. Amaç birliğini ve gidilecek yönü lider belirler.
  3. Çalışanların katılımı: Her seviyedeki çalışanlar kuruluş için birer değerdir. Kabiliyetlerinden en fazla yararlanabilmek için katılımcı olmaları beklenmektedir. Çalışanlar bu şekilde kuruluş için verimli olabilirler.
  4. Proses yaklaşımı: Sonuca ulaşabilmek için kaynaklar ve faaliyetler doğru yönetilmelidir. Bunu sağlamak ise iş süreçlerinin hazırlanmasına bağlıdır. Hazırlanan süreçler her zaman, hedefleri belirle ve planla (P), uygula (U), kontrol et (K) ve ölçümleyerek sürekli iyileşme sağla (Ö) şeklindeki PUKÖ döngüsü ile yönetilmelidir.
  5. Yönetimde sistem yaklaşımı: Birbirleri ile ilgisi olan süreçler, bir sistem içinde ele alınmalı ve tanımlanmalıdır. Bu şekilde süreçler daha rahat anlaşılır ve yönetilir. Ayrıca hedeflere ulaşmada kuruluşun etkinliği artar ve verimlilk yükselir.
  6. Sürekli iyileştirme: Kalite sistemlerinin en temel özelliği sürekli iyileştirme esasıdır. Kuruluşun bu yöndeki çabaları, sadece belgeyi almaya yönelik değil, kuruluşun kalıcı hedefi olmak zorundadır. İyileştirme çalışmaları, sadece üretilen mal veya hizmetin özellikleri açısından değil, bu mal ve hizmeti üretmek ve dağıtmak için kullanılan bütün süreçler için söz konusudur.
  7. Karar vermede gerçekçi yaklaşım: Bir kuruluş doğru ve etkin kararları almak için, faaliyetler sonucu elde edilen bütün verileri kullanmak ve iyi analiz etmek zorundadır.
  8. Karşılıklı çıkara dayanan tedarikçi ilişkileri: Kuruluşlar iş yaptıkları tedarikçiler ve taşeron firmalardan bağımsız sayılmazlar. Ancak karşılıklı bir çıkar ilişkisi içindedirler. Bu yüzden de her iki taraf birbirlerine artı değer yaratmak zorundadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nin temel prensipleri konusunda, daha detaylı bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşu yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.