Birçok iş yeri için tehlikelerin önüne geçmek, belki de küçük masrafların yapılmasına bağlıdır. Çok para harcamadan, basit uygulamalarla birçok tehlikenin önüne geçmek mümkündür. Ancak bunu yapabilmek için önce tehlikenin varlığını kabul etmek gerekir. Sonra da bu tehlikeyi analiz etmek ve tehlikenin nasıl önüne geçilebileceğini, riskin nasıl ortadan kaldırılacağını anlamak gerekir. Bundan sonrası ise kolaydır. İş önlem almaya kalmıştır.

Günlük faaliyet telaşı içinde pek de zaman ayrılamayan bu tür çalışmalar, ancak bir sistem kurulursa daha kolay yapılabilir. Sistem kurmak demek ise belli standartları kabul etmek ve uygulamak demektir.

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, bu basit anlatımla ortaya konulan gerçeğe odaklanmıştır. Tehlikenin boyutları büyük de olabilir küçük de olabilir. Bu tamamen kuruluşun faaliyet gösterdiği sektör ve kuruluşun faaliyet alanına bağlıdır.

OHSAS 18001 standartları, sistematik bir yaklaşım gösterilerek, kuruluşun işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili risklerini ortadan kaldırmayı veya en aza indirmeyi hedef almıştır.

Bu sistemi kuran ve OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alan bir kuruluş, iş yerinde çalışmaların etkili ve sorumlu bir şekilde yönetildiğini ve meslek hastalıkları veya iş kazaları yüzünden tehlike yaşamadan ve faaliyetler aksamadan üretimin sürdürüldüğünü kanıtlama imkanı bulmuş olur.

O zaman bu belgeyi almak için hangi evraka ihtiyaç duyulacaktır?

Belge başvurusu bir belgelendirme kuruluşuna yapılacaktır. Belgelendirme kuruluşuna öncelikle sistemin kurulduğunu ve işlediğini gösteren belgeler teslim edilecektir. Yani İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi El Kitabı ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Prosedürleri verilecektir. Bunların yanında bir de belgelendirme müracaat formu ve belgelendirme talimatı hazırlanmalıdır. Ayrıca kuruluşun Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Belgesi fotokopisi ve imza sirküleri de teslim edeceği belgeler arasındadır.

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi düzenlemek için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanları gerekli desteği vermeye hazırdır.