Bir kuruluşta, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmanın amacı, bu konudaki yasal düzenlemelerin hükümleri paralelinde, o kuruluşta işçi sağlığı ve iş güvenliğini tehdit eden riskleri tespit etmek, bunları ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek, bu şekilde iş yerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı kurmak ve bu ortamı sürdürülebilir kılmaktır.

O zaman İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’nin birinci hedefi çalışanları korumaktır. Çalışanlar, bir iş yerindeki olumsuz etkilerinden ne kadar çok korunursa, onlar için ne kadar rahat ve güvenli bir ortam sağlanırsa, çalışan verimi de o orandan artar.

Sistemin ikinci hedefi, üretim güvenliğini sağlamaktır. Gerek meslek hastalıkları gerekse işyeri kazaları, ciddi boyutta iş gücü ve iş günü kayıpları yaratır. Üretim güvenliği sağlandığı ölçüde mal veya hizmet üretiminde de verim sağlanır.

Nihayet İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’nin üçüncü hedefi, kuruluşun güvenliğini sağlamaktır. Tehlikelerin ve risklerin önceden belirlenip gerekli önlemlerin alınması, kuruluşu da bir patlama, yangın veya makine arızaları gibi tehlikeye sokacak durumlardan koruyacaktır.

Bu sayılan üç temel hedef bu sistemin kurulması ile elde edilecektir. Bu sistemi kuran bir kuruluş ise doğal olarak bu durumunu kanıtlamak üzere elinde bir belge olsun isteyecektir.

Belgelendirme kuruluşları, işletmelerinde OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’nin standartlarını kuran ve bir süre işleten kuruluşların talepleri üzerine, bir denetim çalışması başlatır ve elde edeceği denetim raporlarına göre uygun bulursa kuruluşa OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi verir.

Bu belge, kuruluşun işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki gereklilikleri yerine getirdiğini ve aynı zamanda kalite ve çevre ile ilgili standartlarla da uyumlu faaliyet gösterdiğini kanıtlamaktadır. Bu nedenle bu belge sahibi olan kuruluş kolayca diğer sistemlere de entegre olabilir.

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi veren belgelendirme kuruluşlarının arasında TURCERT firması da bulunuyor. TURCERT, kurulduğu günden bugüne, çeşitli sistemlerin belgelendirme çalışmalarında isteyen kuruluşlara her türlü desteği vermektedir.