Bir kuruluştaki yöneticiler, eğer risklerin önlenmesini ve önlenmesi mümkün olmayan risklerin tespit edilmesini istiyorsa, bu risklere kaynağında müdahale etmek istiyorsa, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak en doğru yoldur.

Yapılan işin çalışanlara uygun hale getirilmesi için, çalışma ortamının tasarımında, kullanılan ekipmanların seçiminde, çalışma ve üretim yöntemlerinin belirlenmesinde özen gösterilmesi gerekmektedir. Üretimde, gelişen teknolojiden yararlanmak ve tehlike yaratan işlerde daha fazla teknoloji kullanmaya yönelmek de bir çözümdür. Çalışma ortamlarında kişisel korunma önlemleri yerinde toplu korunma önlemlerine daha fazla öncelik verilmelidir.

Bu açıdan bakıldığında, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’nin, her boyutta firma için, ne türlü bir faaliyet gösteriyor olursa olsun kurulması mümkündür. Kısaca işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda risk taşıyan faaliyetlerde bulunan her firma, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni alabilir. Genelde hizmet sektörü dışında herhangi bir sektörde faaliyet gösteren firmalar bu belgeyi alabilir. Yine de inşaat sektöründeki firmalar, makine üreticileri, gıda üreten firmalar, kimya sektöründe çalışan firmalar için özellikle önerilmektedir.

Bununla beraber, aşağıda açıklanan amaçları gerçekleştirmek isteyen kuruluşlar, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurabilir ve belge talep edebilir:

  • Faaliyet konusu itibariyle, iş yerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tehlikesi varsa,
  • İş yerinde çalışanlar, bu risklere maruz kalabilecek durumda ise,
  • Kuruluş hem çalışanlar için hem de ilgili taraflar için bu riskleri yok etmek istiyorsa,
  • Riskler tamamen ortadan kaldırılamasa da gerçekleşmesinin önüne geçmek isteniyorsa,
  • Bu amaçla İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmuşsa,
  • Kurulan sistemi uygulayarak ve sürekli iyileştirerek yürütüyorsa,
  • Üst yönetimin açıkladığı işçi sağlığı ve iş güvenliği politikasına bağlı kalıyorsa,
  • Nihayet bütün bu çalışmalarının sonuçlarını bir belge ile kanıtlamak istiyorsa.

Bu durumda yapılacak iş bir belgelendirme kuruluşuna başvurarak, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi talep etmek olacaktır.

Bir belgelendirme kuruluşu olan TURCERT firması, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ihtiyacında olan kuruluşlara danışmanlık hizmetleri verdiği gibi, bu kuruluşların belgelendirme çalışmalarını da yapmaktadır.