OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, bir kuruluşta zararla sonuçlanması muhtemel tehlikelerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını hedefleyen uluslararası bir standarttır. Aslında her ülkenin iş güvenliğini ve işçi sağlığını esas alan yasal düzenlemeleri bulunmaktadır. Bu açıdan bu sistemin standartları ile bu yasal düzenlemeler arasında bir paralellik bulunmaktadır. Zaten OHSAS 18001 standartları, büyük ölçüde bu yasal yükümlülüklerin karşılanmasına yöneliktir. Kuruluşların hangi sektörde olduğunu ve hangi büyüklükte olduğuna bakılmaksızın uygulanabilir özelliktedir.

Böyle olunca da çalışanlarının, müşterilerinin ve yakın çevresindeki insanların sağlık ve güvenlik ile ilgili risklerini azaltmak ya da ortadan kaldırmak üzere bir sisteme sahip olmak isteyen her kuruluş İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi kurabilir.

Peki nedir OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi kurmanın bir kuruluşa sağlayacağı yararlar? Şimdi bu konu üzerinde duralım kısaca. Sistemin bir kuruluşa sağlayacağı faydalar şunlar olabilir:

  • Önceden alınacak tedbirler sayesinde işletmeyi tehlikeye sokacak patlama, yangın, makine arızaları ve benzeri durumların önüne geçmek
  • Olası iş kazaları ve meslek hastalıklarının önünde geçmek
  • Çalışanları iş yerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, kuruluşta rahat ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak
  • Bu sayede çalışanların motivasyonunu yükseltmek ve çalışan katılımını artırmak
  • İş kazaları ve meslek hastalıkları yüzünden ortaya çıkan üretim ve iş gücü kayıplarını düşürmek
  • Bu sayede maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak
  • Yasa ve yönetmeliklerle düzenlenen yasal mevzuata uyum sağlamak
  • Resmi makamlara karşı, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlamak
  • Sektördeki rakiplere karşı üstünlük sağlamak
  • Müşteriler karşısında duyarlı ve sorumlu bir kuruluş imajı yaratmak

Görüldüğü gibi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak, hem resmi otoritelere karşı, hem rakiplere karşı hem de müşterilere karşı belli bir üstünlük yaratmaktadır. Üstelik bu sistem, Kalite Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi gibi standartlara kolayca entegre olabilme özelliğine de sahiptir.

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yararları konusunda daha fazla bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun çalışanlarına başvurabilirsiniz.