İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, temel olarak, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlıklı ve güvenlikli ortamlarda çalışmaları, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi, olası tehlikelerin önceden belirlenmesi ve risk analizleri yapılarak çeşitli risklere karşı önlem alınmasına yönelik standartları belirlemektedir. Bu standartlar aynı zamanda devletin de sorumluluk alanına girdiği için bu konuda yasa ve yönetmelikler çıkararak kuruluşları bir düzen içine sokmaya çalışmaktadır.

Aslına bakılırsa OHSAS 18001 standartları da bu yasal düzenlemeler ile büyük ölçüde paralellik göstermektedir. Bir ISO standardı olmamasına rağmen uluslararası alanda kabul görmüş ve birçok kuruluş tarafından da bu sistem kuruluşları yapılarak belge alınmıştır.

Kuruluşlar OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almakla birçok noktada kazanç elde etmiş olmaktadır. Hasarlı kazalarda ve hastalıklarda düşme, ölüm ve yaralanmalarda azalma, riskin düşmesi, çalışan sağlığında iyileşme, üretim kaybında azalma, dolayısıyla verimlilik artışı, çalışanların motivasyonunda yükselme, kuruluşun imajının güçlenmesi, rakiplerine karşılık üstünlük ve yasal düzenlemeler uygunluk, kazanç elde edilen birkaç noktadır.

Bir kuruluşa OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması için en doğru yol bu konuda danışmanlık hizmeti alınmasıdır. Bu konuda destek veren çok sayıda belgelendirme kuruluşu ve danışmanlık firması bulunmaktadır. Genel olarak sistemin kurulma aşamaları şu şekildedir:

 • Kuruluştaki en tepeden an alt seviyedeki çalışanlara kadar herkese işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi
 • Kurluşta İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi yapısının kurulması
 • Üst yönetim tarafından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi için politikanın tespit edilmesi ve duyurulması
 • Tehlike analizlerinin ve risk değerlendirmelerinin yapılması
 • Risk kontrol yöntemlerinin belirlenmesi
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği hedeflerinin oluşturulması
 • Sistemin çalıştırılması ile ilgili görev ve yetkilerin tespit edilmesi
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği prosedürlerinin oluşturulması
 • Acil durum planlarının çıkarılması
 • Sistem performans ölçüm ve izleme yöntemlerine karar verilmesi
 • İşyeri kaza ve uygunsuzluk raporlama sisteminin tespit edilmesi
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi dokümanlarının hazırlanması
 • Kuruluş iç denetim ekibinin kurulması ve iç denetçi eğitiminin verilmesi
 • İç denetimlerin yapılması ve raporlanması

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması konusunda TURCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanları gerekli desteği vermeye hazırdır.