GLOBALGAP işletmeden işletmeye özelliktedir. Üretici kuruluşlar veya üretici kooperatifler ya da birlikler ile karşısındaki tedarikçi firma arasında bir güven sistemi kurmuş olmaktadır. Bu yüzden de GLOBALGAP tüketiciler tarafından doğrudan görülemez.

Bugün GLOBALGAP belgelendirme sistemi, 80’den fazla ülkede ve yüzden fazla tarafsız ve bağımsız, akredite olmuş belgelendirme kuruluşu tarafından uygulanmaktadır. Kısaca sistem dünyanın her yerindeki üreticilere açıktır. GLOBALGAP Sistemi, üretici kuruluşların yıllık denetimlerini ve bunun dışında habersiz denetimleri kapsamaktadır.

GLOBALGAP Sistemi’nin normatif dokümanlar setinden oluştuğu söylenebilir. Bu doküman setini,

 • GLOBALGAP Genel Yönetmelikleri
 • GLOBALGAP Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri ve
 • GLOBALGAP Kontrol Listeleri

oluşturmaktadır.

GLOBALGAP Genel Yönetmelikleri

Genel yönetmelikler dokümanı, GLOBALGAP Belgesi almak isteyen üretici firmalar için temel adımları açıklar ve üretici firmaların sahip olması gereken koşulları tanımlar. Ayrıca belgelendirme kuruluşları ve üretici firmalarla ilişkilerini ve rollerini belirler.

Genel yönetmelikler dokümanı beş farklı bölümden oluşmaktadır:

 • Birinci bölüm: Genel bilgi

Temel dokümandır ve GLOBALGAP’in ne olduğunu açıklar. Bu yüzden GLOBALGAP ile ilgili gruplar için önemli bilgileri kapsar. Belgelendirme çalışmalarının işleyişi, belgelendirme kuralları, eğitim çalışmaları ve benzeri konular bu bölümde açıklanır. Üretici kuruluşların bu bölümü iyi okumaları ve anlamaları gerekmektedir.

 • İkinci bölüm: Belgelendirme kuruluşu kuralları

Bu bölüm üretici kuruluşların nasıl denetleneceği ve belgelendirileceği yönünde bir rehber niteliğindedir. Belgelendirme kuruluşu ve çalışmaları konusunda önemli bilgileri kapsar. Ayrıca akreditasyon kuruluşları hakkında bilgi verir.

 • Üçüncü bölüm: Üretici grup belgelendirmesi

Bu bölümde üretici grubun ne anlama geldiği ve nasıl hareket etmesi gerektiği açıklanır. Bu yüzden bütün üretici gruplar, hem belgelendirme kuruluşları hem de akreditasyon kuruluşları için çok önemli bir bilgidir.

 • Dördüncü bölüm: Kıyaslama (Benchmarking)

Bu bölümde GLOBALGAP’e teknik olarak eşdeğer olan kapsamlar için verilen GLOBALGAP Belgesi açıklanır. Kıyaslama konusu, bütün belgelendirme kuruluşlarının ve akreditasyon kuruluşlarının ilgilenmesi gereken bir konudur.

 • Beşinci bölüm: Eğitim Yönetmeliği

Bu bölümde, GLOBALGAP onaylı eğitmen olmak isteyen veya daha önce eğitmenliği onaylanmış olan bütün üyeler için, gerekli koşullar, başvuru yöntemleri ve eğitmenlerin onaylanması konuları açıklanmaktadır.

GLOBALGAP Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri

Bu doküman, GLOBALGAP Belgesi talep eden bütün üretici firmalar tarafından izlenmesi gereken kontrol noktaları ve uygunluk kriterlerini kapsamaktadır. Bu dokümanda, kontrol noktaları ve uygunluk kriterleri yanında her noktada gerek duyulan uygunluk dereceleri de gösterilmiştir. Bu dereceler, majör zorunluluk, minör zorunluluk ya da tavsiye şeklinde olabilir.

GLOBALGAP Kontrol Listeleri

Kontrol listeleri, yukarıda açıklanan dokümandaki kontrol noktalarına cevap verecek niteliktedir ve modüller bazında hazırlanmıştır. Üç temel kontrol listesi bulunmaktadır:

 • Bütün kontrol noktalarını kapsayan üretici firmaların kontrol edilmesi için kullanılan kontrol listesi
 • Üretici grubun Kalite Yönetim Sistemi denetlenirken kullanılan kontrol listesi
 • Kıyaslama kontrol listesi

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, çeşitli yönetim sistemleri belgelendirme çalışmaları yanında tarımsal ürün belgelendirme çalışmaları da yapmaktadır. GLOBALGAP dokümanları konusunda daha geniş bilgi ihtiyacı duyuluyorsa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun uzman yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.