Avrupa Birliği ülkelerinde yaş meyve ve sebze sektöründe faaliyet gösteren bir grup perakendeci firma temsilcisi, tarımsal üretimin güvenli koşullarda yapılması ve sürdürülebilir olması konusundaki endişelerden yola çıkarak, çözüm bulmak amacı ile bir araya gelmişler ve EUREP isimli grubu kurmuşlardır (Euro Retailer Produce Working Group). Çalışmalarının sonunda da EUREPGAP Protokolü’nü hazırlamışlardır. Bu protokol ile, gıda güvenlik sisteminin temel ilkelerinden yola çıkılarak, bütün üretim aşamaları için kontrol noktaları tespit edilmiş ve belirlenen kontrol noktalarına uyum sağlamak için de belli kriterler geliştirilmiştir.

Kısaca İyi Tarım Uygulamaları’nın (Good Agricultural Practices, GAP) esasları bu protokolde yer almaktadır. Para kazanma amacı olmayan ve özel bir araştırma enstitüsü olan Almanya’daki Euro Handelsinstitut, 2001 yılından itibaren EUREP’in yapılandırılması çalışmalarında sekretarya görevi yapmıştır. Daha sonra EUREPGAP Teknik ve Standartlar Komitesi kurularak, EUREPGAP dokümanlarının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi çalışmaları bu komiteye devredilmiştir. Komite bir yandan iyi tarım uygulamalarına yönelik kriterleri ve standartları belirlemeye devam ederken, diğer yandan da belgelendirmeye yönelik çalışmalar başlatmıştır.

Komite faaliyete başladıktan sonra birkaç kez dokümanlar yenilenmiştir. En son yenileme 2007 yılında yapılmıştır ve o tarihte EUREPGAP’'in ismi GLOBALGAP olarak değiştirilmiştir.

GLOBALGAP Belgesi’ne sahip olan üretici kuruluş sayısında İngiltere, Hollanda ve İspanya başı çekmektedir. En fazla belge verilen tarım ürünleri ise patates, elma ve üzümdür.

GLOBALGAP Belgesi, her şeyden önce, üretici kuruluşlara, ürünlerine daha iyi bir pazar bulma imkanı verir. Bu belge firmaların rekabet gücünü arttırır ve piyasada rakiplerinin önünde olmasını sağlar. Bugün GLOBALGAP Sistemi’ni kuran perakendeci firmalar, Avrupa Birliği ülkelerine özellikle yaş meyve ve sebze gönderen üretici kuruluşların, mutlaka GLOBALGAP Belgesi’ne sahip olmalarını şart koşmaktadır.

Ancak bunun yanında ülkemizde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılan, İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, bu belgeye sahip olan üreticiler ya da üretici birlikleri, devletin tarımsal desteklerinden öncelikli olarak yararlanma imkanına sahip olmaktadır. Yine bu belgeye sahip olan üreticiler veya üretici birlikleri, ihtiyaç duydukları takdirde alacakları tarımsal kredilerde yüzde 60’lara varan oranlarda faiz indirimlerinden yararlanmaktadır.

GLOBALGAP belgelendirme çalışmaları aşağıdaki ürün sınıflandırmasına uygun şekilde yapılmaktadır:

 • Bitkisel üretim
  • IFA-1.1: Yaş meyva ve sebze
  • IFA-1.2: Biçilebilir ürünler
  • IFA-1.3: Yeşil kahve
  • IFA-1.4: Çay
 • Hayvansal üretim
  • IFA-2.1: Geviş getiren hayvanlar (sığır, koyun, süt sığırcılığı, buzağı ve dana)
  • IFA-2.2: Domuz
  • IFA-2.3: Kümes hayvanları
  • IFA-2.4: Hindi
 • Su ürünleri (yüzgeçliler, yumuşakçalar, kabuklular)
 • Bitkisel çoğaltım materyalleri standardı
  • PPM-1: Yaş meyva ve sebze
  • PPM-2: Biçilebilir ürünler
  • PPM-3: Çiçek ve süs bitkileri
 • Karma yem üretimi standardı
  • CFM-1: Hayvansal yem
  • CFM-2: Balık yemi

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu tarımsal ürün belgelendirme çalışmalarını da yürütmektedir. GLOBALGAP Sistemi’nin gelişimi konusunda daha fazla açıklama ihtiyacı duyuluyorsa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.