GLOBALGAP ilkeleri ve standardı, tarımsal üretimi yapılan gıdaların, insan sağlığı için zararlı kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kalıntılar içermediğini, üretimin çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden yapıldığını, üretim faaliyetlerinin insanları ve diğer canlıları olumsuz yönde etkilemediğini, üretim çalışmalarının ülkenin tarım ile ilgili yasal düzenlemelerine uygun şekilde yapıldığını kanıtlamak üzere tasarlanmıştır.

GLOBALGAP ilkelerine uygun üretilmiş ürünler, ihracat yapılan ülke pazarlarında öncelikli olma şansına sahiptir. Ürünün güvenilir ve kaliteli olduğunun bir garantisidir. Bu yüzden de üretici firmalar rekabet avantajına sahiptir.

GLOBALGAP Sistemi’nin temel prensipleri aşağıdaki şekilde toparlanabilir:

 • Tarımsal gıda üretiminde yüksek kalite elde etmek
 • Üretim faaliyetleri sırasında çevre koşullarına dikkat etmek
 • Ekolojik dengeyi bozacak, doğaya zarar verecek faaliyetlerden kaçınmak
 • Doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
 • Tarımsal üretimde verimliliği arttırmak
 • Üreticilerin, insanların ve genel olarak toplumun yaşam kalitesini yükseltmek
 • Bugün kullanılan teknolojik imkanlarla geleneksel tarım yöntemlerini en etkin şekilde birleştirmek

GLOBALGAP Sistemi, yukarıda açıklanan temel prensipleri uygulayabilmesi için, diğer yandan gıda güvenliği konusunda aşağıda açıklanan ilkelere uymaktadır:

 • GLOBALGAP standardı, HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi standardını temel almıştır. Gerçi bugün HACCP standardı uygulamada değildir ama bugün var olan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin temelinde de HACCP sandardı bulunduğu için, bir yerde GLOBALGAP standardı ile ISO 22000 standardı aynı ilkelere sahiptir.
 • GLOBALGAP standardı, entegre mücadele ilkelerine de uymaktadır. Zararlılarla Entegre Mücadele (Integrated Pest Management, IPM) tekniği olarak da bilinen entegre mücadele, kısaca tarım zararlıları ile mücadele sistemi olarak ifade edilebilir.
 • GLOBALGAP standardı, bir de Entegre Ürün Yetiştiriciliği (Integrated Crop Management, ICM) tekniğini kullanmaktadır.

GLOBALGAP Sistemi’nin sahip olduğu bu prensipler ve ilkeler sonuç olarak İyi Tarım Uygulamaları’nın şu özelliklerini ortaya çıkarmaktadır:

 • Sosyal açıdan insanların ve genel olarak toplumun yaşam kalitesini yükselten bir sistem
 • Ekonomik açıdan verimli ve kazançlı bir sistem
 • Sağlık açısından insan sağlığına önem veren bir sistem
 • Çevre açısından doğayı ve ekolojik dengeyi koruyan bir sistem

GLOBALGAP Sistemi’nin esas aldığı ve parallellik gösterdiği yönetim sistemleri standartları ise şunlardır:

 • Gıda güvenliği ve kalitesi açısından HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi standardı (ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı)
 • Gıda güvenliği ve kalitesi açısından ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı
 • Çevre yönetimi açısından ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından da OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi standardı

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, çeşitli yönetim sistemleri belgelendirme çalışmaları yanında tarımsal ürün belgelendirme çalışmaları da yapmaktadır. GLOBALGAP Sistemi’nin temel prensipleri hakkında daha geniş bilgi ihtiyacı duyan ya da GLOBALGAP Belgesi almak isteyen kuruluşlar, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurmakta vakit kaybetmemelidir.