GLOBALGAP Belgesi’ni tarımsal üretim yapan kuruluşlar ve bu ürünleri paketleyen firmalar alabilmektedir. Üretici kuruluşlar tek tek kendi adlarına GLOBALGAP Belgesi alabilirler. Bunun yanında üye oldukları üretici kooperatifleri veya üretici birlikleri üzerinden grup halinde de belge alabilirler.

GLOBALGAP Belgesi’ne sahip olabilmek için mutlaka bir belgelendirme kuruluşuna müracaat etmek gerekiyor. Belgelendirme kuruluşları GLOBALGAP belgelendirme için akredite bir kuruluş olmak zorundadır. Ülkemizde İyi Tarım Uygulamaları belgelendirme çalışmaları, Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yetki verilen belgelendirme kuruluşları tarafından yürütülmektedir. GLOBALGAP belgelendirme çalışmaları ise, ülke dışında belli akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından yürütülmektedir.

Geleneksel yöntem ve tekniklerle üretim yapan küçük ölçekli işletmelerde İyi Tarım Uygulamaları sisteminin yaygınlaşması, ancak üretici birliklerinin veya kooperatiflerinin kurulması ile mümkün olacaktır.

İyi Tarım Uygulamaları’nda gelişme kaydedildiği oranda ülkemizin meyve ve sebze üretimi ve ihracatı hız kazanacaktır. Bu sadece maddi kazanç açısından değil, tarımsal ürünlerin sağlıklı ve güvenli olması açısından da önemli bir noktadır. Aksi halde bu konuda yaşanacak gecikme, hem Avrupa Birliği hem de dünya tarımı karşısında rekabet sorunları yaratacaktır.

GLOBALGAP Sistemi, üretim faaliyetlerinin bütün adımlarının kaydedilmesi esasına dayanmaktadır. Bu şekilde ortaya çıkabilecek riskler önceden tespit edilebilecek ve önlem alınabilecektir. Sistemin kurulması için atılacak adımlar kısaca aşağıdaki şekilde açıklanabilir:

  • Önce bir değerlendirme çalışması gereklidir. Su kaynaklarının durumu, ekim yapılacak toprağın durumu, komşu arazilerin üretim koşulları, ihtiyaç duyulacak zirai ilaçlar tespit edilir.
  • Arkasından bir belgelendirme kuruluşu ile anlaşma yapılır. Bu arada üretici firma, su kalitesi ve toprak analizi raporları, daha önce alınan ürün listesi ve benzeri belgeleri hazırlar. Eğer grup belgelendirmesi yapılacak ise bu durumda belgelendirme kuruluşu tarafından İyi Tarım Uygulamaları uygunluk kriterleri açısından bir ön değerlendirme yapılır. Ayrıca kalite yönetim sistemi gerekleri aranır.
  • Belgelendirme kuruluşu üretim alanlarını ziyaret eder ve çalışan sayısı, alan büyüklüğü ve ürün sayısı gibi bilgilere göre bir sözleşme hazırlar.
  • Üretici firma veya üretici birlik teklifi kabul ederse sözleşme imzalanır.
  • Belgelendirme kuruluşu denetim çalışmalarında, kullanılan ilaç ve gübre miktar ve özellikleri, tohum ve fidelerin özellikleri, bütün üretim faaliyetlerinin kaydedilen tarih ve içerik bilgileri dahil üretici firmanın kullandığı bütün girdileri kontrol eder.
  • Belgelendirme kuruluşu, su, toprak, yaprak ve benzeri kalıntı analizleri için yetkili laboratuvar belirler ve ürün örnekleri alarak analize gönderir.
  • Analiz sonuçları ve denetim sonuçları uygun ise GLOBALGAP Belgesi düzenlenir ve teslim edilir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, çeşitli yönetim sistemleri belgelendirme çalışmaları yanında tarımsal ürün belgelendirme çalışmaları da yapmaktadır. GLOBALGAP Belgesi’nin nasıl alınacağı konusunda daha geniş bilgi ihtiyacı duyuluyorsa ya da GLOBALGAP Belgesi’ne sahip olmak isteniyorsa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun uzman yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.