Avrupalı yaş meyve ve sebze üretimi sektöründe faaliyet gösteren perakendeci firmalar, 1997 yılında toplanarak, tüketicilere sunulan tarım ürünleri ve gıda maddelerinin belli bir standartta olduklarını garanti edebilmek için, belli standartlar belirlemişler ve kendi satın almalarında bu standartlara uygunluk şartını ileri sürmüşlerdir. Daha sonra kurdukları Teknik ve Standartlar Komitesi’nin çalışmaları ile de, belirlenen ilkeler ve standartlar ile ilgili olarak belgelendirme esaslarını tespit etmişlerdir.

GLOBALGAP protokolü, genel olarak farklı tarım ürünlerini kapsıyor olsa da en yaygın şekilde meyve ve sebze üretiminde uygulanmaktadır. Almanya’da bir sivil toplum hareketi gibi başlayan bu çalışmalar kısa sürede bütün dünyaya yayılmıştır. Çünkü yaş meyve ve sebze alımında en büyük pazar Avrupa Birliği ülkeleridir ve bu ülkelerin yaptığı ithalat işlemlerinde GLOBALGAP Belgesi zorunlu bir belge olarak aranmaktadır. Avrupa’nın önde gelen meyve ve sebze ithalatçıları, satın aldıkları ürünler için GLOBALGAP Belgesi’ni şart koşmaktadır. Avrupa Birliği’ne tarım ürünü satan ülkelerdeki üretici firmalar için bu belgeye sahip olmak, önemli bir avantajdır.

Üçüncü ülkeler İyi Tarım Uygulamaları standartları yanında, bu protokole uyum sağlamak üzere gerekli yasal düzenlemeler de yapmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde 2004 yılında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen tarımsal üretimin yapılmasını amaçlamaktadır. Bunun yanında doğal kaynakların korunması ve tarımsal faaliyetlerin izlenmesi ve sürdürülebilmesi için de düzenlemeler getirmiştir. Bu uygulamanın hedefi, güvenilir tarımsal ürünlerin piyasaya sunulmasıdır.

GLOBALGAP Belgesi’ne sahip olmak isteyen üretici firmalar, GLOBALGAP standartlarına uygun üretim yapacaklarsa, bunu önce bir belgelendirme kuruluşuna müraacat ederek kayıt altına aldırmaları gerekmektedir. Belgelendirme kuruluşu, gerekli kontrolleri yaptıktan ve gerekli süreçleri kayıt altına aldıktan sonra uygulamanın, gerekli koşulları sağladığına ikna olurlarsa, GLOBALGAP Belgesi düzenleyerek teslim ederler.

GLOBALGAP Sistemi, gıda güvenliği konusunda aşağıdaki ilke ve standartlara uymaktadır:

·         HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi standartlarını temel almıştır.

·         Ayrıca, entegre mücadele ilkelerine uymaktadır. Entegre mücadele, Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) veya Entegre Zararlı Kontrolü (IPC) olarak da bilinir. Kısaca zararlılarla mücadele sistemi olarak ifade edilebilir.

·         Bir de Entegre Bitki Yetiştiriciliği (ICM) ilkelerini esas almıştır.

Bu şekilde GLOBALGAP Sistemi, ürünü tüketecek olan insanı, çevreyi, üretimde çalışan işçilerin haklarını ve üretici kuruluşların kazancını bir arada gözeten ilkeler bütünüdür.

GLOBALGAP uygulamalarında şeffaflık ve izlenebilir olmak en önemli koşuldur. Ekilecek toprağın hazırlanmasından başlayarak üretimin bütün aşamalar ve tüketiciye sunulmasına kadar bütün süreçler kontrol altındadır ve her faaliyet kaydedilir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu aynı zamanda tarımsal ürün belgelendirme çalışmaları da yapmaktadır. GLOBALGAP Sistemi hakkında daha geniş bilgi ihtiyacı duyan ya da GLOBALGAP Belgesi almak isteyen kuruluşlar, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurmakta vakit kaybetmemelidir.