Çevre koşulları, ekolojik denge, güvenli ve sağlıklı beslenme koşulları, bugünün hızlı ve baş döndüren temposu içinde akıl almaz şekilde tehlikeli bir duruma dönüşmek üzeredir. Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren 14 perakendeci firma, bu endişe ile yola çıkarak 1999 yılında bir araya gelmişler ve Avrupa Perakendeciler Ürün Çalışma Grubu’nu kurmuşlardır (EUREP - Euro Retailer Producer Group). Grubu kuran perakendeciler, özellikle Avrupa Birliği ülkelerindeki yaş meyve ve sebze piyasasının dörtte üçünü ellerinde tutan büyük perakendecilerdir. Bu kuruluşlar tüketicilerin güvenilir gıda taleplerini karşılamak üzere Avrupa Perakendeciler Ürün Çalışma Grubu’nu kurmuşlardır. Bu grup, yaptıkları ortak çalışmalar sonunda İyi Tarım Uygulamaları Protokolü’nü yayınlamışlardır (GAP - Good Agriculture Practices). Bu protokol, uluslararası kabul gören, tarımsal üretimde ve ticarette minimum gereklilikleri ortaya koymaktadır.

Çalışma Grubu bu protokülü yayınladıktan sonra da boş durmamış, arkasından 2001 yılında, EUREPGAP Teknik ve Standartlar Komitesi’ni kurmuştur. Bu komite de, tarım ürünlerinin belirlenen protokol kurallarına uygunluğunun kontrolü ve belgelendirme işlemlerinin yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmıştır. Çalışmalar tamamlandığında da İyi Tarım Uygulamaları belgelendirme işlemleri başlatılmıştır.

Bu uygulama kısa sürede dünya geneline yayılmış ve ChileGAP, ChinaGAP, JGAP (Japan) gibi isimler almıştır. Böyle olunca EUREPGAP, 2007 yılında ismini GLOBALGAP olarak değiştirmiştir. 2007 yılı itibariye, yaklaşık 80 ülkede 80 bin üretici kuruluş, İyi Tarım Uygulamaları Belgesi almıştır.

EUREPGAP, İyi Tarım Uygulamaları prensipleri esas alınarak hazırlanmıştır. Uluslararası tarımsal üretimde ve ticarette, Birliğe üye her ülkenin kendi yasal düzenlemelerine uygun minimum zorunlulukları ortaya koyan ve gönüllülük esasına dayanan bir standarttır. Bu standart, uluslararası tarımsal üretimde ve ticarette, üretici firmalar, tedarikçi firmalar ve müşteriler arasında ortak bir zemin oluşmasına, bu şekilde ticaretin daha kolay ve anlaşılır olmasına hizmet etmiştir. Ülkemizden Avrupa Birliği ülkelerine yapılan tarımsal ürün ihracatında EUREPGAP belgesi aranmaktadır.

Bugün Avrupa Birliği ülkelerinde İyi Tarım Uygulamaları standardı beş farklı alanda uygulanmaktadır:

·         Taze Meyva ve Sebze İyi Tarım Uygulamaları Belgesi

·         Çiçek ve Süs Bitkileri İyi Tarım Uygulamaları Belgesi

·         Entegre Tarım İşletmesi Sistem Güvence Belgesi

·         Entegre Su Ürünleri Sistem Güvence Belgesi

·         Kahve (Yeşil) İyi Tarım Uygulamaları Belgesi

Tarımsal üretimde İyi Tarım Uygulamaları ile, küresel anlamda, gıda güvenliği sorunlarının çözümünde, ekonomik bakımdan gelir getiren, sosyal bakımdan yaşanabilir, çevreye zarar vermeyen ve sürdürülebilir kalkınma sağlayan politikalar geliştirmeye yardımcı olmuştur. Bu sayede, entegre mücadele prensipleri ve entegre ürün yönetimi prensipleri ortaya konmuş ve tarımsal gıda üretiminde kimyasalların kullanımı, çevreye zarar veren uygulamaların durdurulması, bu şekilde uzun süreli tarımsal üretimin yapılması sağlanmıştır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu tarımsal ürün belgelendirme çalışmalarını da yürütmektedir. İyi Tarım Uygulamaları hakkında genel bilgi ve Avrupa’da İyi Tarım Uygulamaları’nın gelişimi konusunda daha fazla açıklama ihtiyacı duyuluyorsa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurmakta vakit kaybetmeyiniz.