Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın çıkardığı İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği’ne göre belgelendirme çalışmaları aşağıdaki ürün sınıflandırmasına uygun şekilde yapılmaktadır:

 • Bitkisel üretim
  • İTU-01: Yaş meyve sebze
  • İTU-02: Tarla bitkileri
  • İTU-03: Çiçek ve süs bitkileri
  • İTU-04: Fide ve fidancılık
  • İTU-05: Çay
 • Hayvansal üretim
  • İTU-06: Ruminant tabanı, sığır ve koyun (süt sığırcılığı, sığır besiciliği)
  • İTU-07: Tavukçuluk
  • İTU-08: Hindicilik
 • Su ürünleri yetiştiriciliği
  • İTU-09: Su ürünleri yetiştiriciliği (balık modülü, çift kabuklu yumuşakçalar)

İyi Tarım Uygulamaları Belgesi almak isteyen üretici firma veya grupların ilk yapacakları iş, bir belgelendirme kuruluşuna başvurmaktır. Bu şekilde belgelendirme süreci başlatılmış olur. Başvuru Formu doldurulurken, üretici firmanın, belgelendirilmesini istediği ürün çeşidini veya üretim alanını beyan etmesi gerekmektedir. İyi Tarım Uygulamaları Belgesi ve GLOBALGAP Belgesi için, belgelendirme çalışmaları aynı anda yapılabilir. Bu yüzden üretici firmalar eğer istiyorlarsa, her iki belge için de talepte bulunabilir.

Belgelendirme kuruluşu, Gıda, Tarım ve Haynacılık Bakanlığı tarafından çalışma yetkisi verilen bir denetim ve belgelendirme kuruluşu olmak zorundadır. Başvuru yapan üretici firma veya gruplar, belgelendirme kuruluşu tarafından denetlenirler ve İyi Tarım Uygulamaları kriterlerine uygun olarak faaliyet gösterip göstermedikleri gözlemlenir. Bu konuda tarımsal üretim yapan firmalar uygun bulunursa, İyi Tarım Uygulamaları Belgesi düzenlenerek teslim edilir.

İyi Tarım Uygulamaları sisteminin temel özelliği, tarımsal ürünlerin tarladan tüketicinin masasına gelinceye kadar izlenebilir olmasıdır. Sistem tamamen, üretici firmaların yaptığı faaliyetlerin ve üretim aşamalarının kayıt altına alınması esasına dayanmaktadır. Bu şekilde bir ürün tarlaya ekildiği andan itibaren tüketiciye ulaşıncaya kadar izlenmiş olmaktadır. Tutulan kayıtlar mutlaka saklanacaktır ve yıl içinde yapılacak iç denetimlerde gözden geçirilecektir. Belge almak için ilk defa başvuru yapılması durumunda ise mümkün olduğu takdirde önceki yıllara ait bilgiler de aranacaktır.

Belgelendirme kuruluşları, tarımsal üretimin ilk adımından başlayarak ürünün toplanması ve pazara sunulmasına kadar olan aşamalarda uygulanan bütün işlemlerin, İyi Tarım Uygulamaları kriterlerine uygun olup olmadığını denetleyecektir. Bu denetimler sırasında hem tutulan kayıtlara bakılacak, hem de gerek görülürse, ürünün niteliklerini tespit etmek için laboratuvar analizleri yaptırılacaktır.

İyi Tarım Uygulamaları Belgesi’nin verilmesi, firmanın bu denetimlerden geçmesi koşuluna bağlıdır. Bu belgeye sahip olan firmalar,

 • Gıda güvenliğine yönelik önlemlerin alındığı,
 • Çevreyi ve toprağı korumaya önem verildiği,
 • Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının önemsendiği

konularında garanti vermiş olmaktadırlar.

İyi Tarım Uygulamaları Belgesi, verildiği tarihten itibaren bir yıl geçerlidir. Bu belgenin geçerliliğini koruyabilmesi için, üretici firmaların her yıl yeniden denetimden geçmesi gerekmektedir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, çeşitli yönetim sistemleri belgelendirme çalışmaları yanında tarımsal ürün belgelendirme çalışmalarını da yapmaktadır. İyi Tarım Uygulamaları’nın belgelendirme çalışmaları konusunda daha fazla açıklama ihtiyacı duyan ya da İyi Tarım Uygulamaları Belgesi talep eden kuruluşlar için TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, her türlü hizmeti vermeye hazırdır.