ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi uygulamasında standart gereklilikler şu altı başlık altında toplanmaktadır:

  • Kat hizmetleri ve ön büro

ISO 18513 standardı gerekliliklerin ilki kat hizmetleri ve ön büro faaliyetleridir. Turistik işletmelerin ilk etkiyi yaratan bu önemli kısmında ISO 18513 standardı aşağıdaki konularda uygulama birliği yaratmaktadır:

Gerek katlarda olsun gerekse ön büroda olsun, turistik tesislere gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin tereddüt etmeden anlayabilecekleri işaretler kullanılmalıdır. Oda kapılarına asılan bir rahatsız etmeyin uyarısı, ancak standart bir işaret olursa her yerde aynı şekilde anlaşılır. Telefon santralini ya da resepsiyonu aramak için kullanılan iç hat numaraları aynı olursa, ziyaretçiler kolayca ulaşım sağlayabilirler.

Turistik tesislere girişlerde doldurulması gereken rezervasyon ve kayıt formları eğer aynı standartta olursa, ziyaretçiler kafaları karışmadan bunları kullanabilirler.

Turistik işletmelerde çalışanlar, tesislere ait durum ve koşulları ziyaretçiler ile sıkıntı yaşamadan paylaşabilmeleri için ortak bir dil kullanılmak zorundadırlar. Bu kapsamda tesisin ve odaların tanımlanmasına yönelik ifadelerin bütün turistik tesislerde aynı olması sağlanmalıdır.

  • Eğitim

ISO 18513 standardı gerekliliklerin ikincisi eğitim konusudur. İşletmede çalışanların belli bir düzeyde yabancı dil bilmeleri sağlanmalıdır. Aksi halde ziyaretçiler ile anlaşma problemeleri yaşanır. Bu yüzden standardın uygulanması açısından çalışanların dil becerilerinin, belli bir seviyenin altında olmaması sağlanmalıdır.

  • Güvenlik

ISO 18513 standardı gerekliliklerin üçüncüsü güvenlik konusudur. Turistik işletmelerde özellikle yangın alarm ve tehlike uyarı gibi güvenlik sistemlerinin mutlaka kurulmuş ve çalışır durumda olması sağlanmalıdır. Bu çerçevede yangın güvenliğini sağlamak için duman dedektör cihazları ve tavandan su serpen cihazlar için standartlara uygun seçim yapılmalıdır. Tesislerde kaçış yollarını gösteren işaretler veya tabelaların tasarımı ve bunların konuldukları yerler açısından da bir standart sağlanmalıdır.

  • Voltaj ve elektrik fişleri

ISO 18513 standardı gerekliliklerin dördüncüsü voltaj ve elektrik fişlerinin durumudur. Özellikle iş yolculuğu yapan ziyaretçilerin elektrik kullanım ihtiyaçları yüksek olabilir. İşletmeler bu konuda standart sağlayamazlarsa müşteri memnuniyeti yaratmak mümkün olamaz.

  • Sağlık

ISO 18513 standardı gerekliliklerin beşincisi sağlık konusudur. Turistik işletmelerin önem vermeleri gereken en önemli konu budur. ISO 18513 standardı aşağıdaki konularda uygulama birliği yaratmaktadır:

Turistik tesislerde yiyecek ve içeceklerin, mutfak ve restoranların ve çalışanların temizliği için standartlar belirlenmelidir. Çalışanların ortak bir kıyafet giymeleri sağlanmalıdır. Çalışanların sağlık kontrolleri düzenli yaptırılmalıdır.

Güvenlik açısından turistik tesislerin mutfak ve restoran alanlarında, güvenli ve verimli çalışmaya uygun bir yerleşim planı uygulanmalıdır.

Bu alanlarda çalışanların eğitim ve deneyim düzeyleri için standartlar belirlenmelidir.

Turistik işletmelerde belli bir kalite seviyesini korumak amacı ile standart bir satın alma süreci hazırlanmalıdır. Ayrıca tedarikçi firmalar ile olan ilişkileri düzenleyen standartlar belirlenmelidir.

  • Performans ve ürün değerlendirme

Nihayet ISO 18513 standardı gerekliliklerin sonuncusu performans ve hizmet değerlendirme konusudur. Çalışanların performanslarını belirleyecek standartlar ve verilen hizmetleri değerlendirme yöntemleri belirlenmiş olmalıdır.

 

TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi olarak, işletmelerinde ISO 18513 Turizm Yönetim Sistemi’ni kurmak ve ISO 18513 Belgesi’ne sahip olmak isteyen bütün turizm işletmelerine deneyimli ve uzman bir kadro ile hizmet veriyoruz. ISO 18513 standart gerekliliklerinin işletmede nasıl uygulanacağı hakkında aklınıza takılan her soruyu bizlere danışabilirsiniz.