BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi Standardı, şu sayılan konularda uygunluk gerektirmektedir:

 • Üst yönetim taahhüdü: BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi Standardı ile ilgili gerekliliklerin karşılanması için öncelikle üst yönetim taahhüdü gerekmektedir.
 • HACCP planı: Gıda güvenliğinin ve ürün kalitesinin, üretim sırasında herhangi bir aşamada kontrol altında olması, olası gıda güvenliği tehlikelerine odaklanılarak, ürünün kendisinin ve üretim sürecinin güvenliğinin sağlanması.
 • Kalite Yönetim Sistemi: Gıda Güvenlik Sistemi’nin temelini teşkil eden yapısal ve yönetimsel politikaların ve prosedürlerin hazırlanması.
 • Ön gereklilik programları: Gıda sektöründe güvenli gıda üretimi için önemli olan çevre ve operasyonel koşulların sağlanması. Bu kontroller, İyi Üretim Uygulamaları ve İyi Hijyen Uygulamaları kapsamında yapılan kontrollerdir.

BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi standardında yer alan her bölümün başında bir giriş paragrafı bulunmaktadır. BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi almak isteyen ve denetim geçiren her firma, ancak burada belirtilen gereklilikleri yerine getirmişse belge almaya hak kazanabilir.

Bu belgeyi alabilmek için sürekli uygunluk gerekmektedir. Standartın maddeleri arasında ayrıca “fundamental” olarak ifade edilen başka maddeler de vardır. Bu fundamental gereklilikler, gıda üreten firmalarda etkili bir gıda güvenlik ve kalite sistemi kurulması ve uygulanması bakımından kritik olan maddelerdir. Bu maddeler şunlardır:

 • Üst yönetimin taahhüdü ve sürekli iyileştirme (madde 1)
 • Gıda güvenliği planı, HACCP (madde 2)
 • İç denetimler (madde 3.5)
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetler (madde 3.8)
 • İzlenebilirlik (madde 3.9)
 • Altyapı, ürün akışı ve ayırma (madde 4.3.1)
 • Temizlik ve hijyen (madde 4.9)
 • Spesifik malzemelerin kullanım gereklilikleri, alerjen içerikli malzemeler (madde 5.2)
 • Operasyonların kontrolü (madde 6.1)
 • Eğitim (madde 7.1)

Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan denetimler sırasında bunlardan herhangi birinin karşılanamaması durumunda, ilgili firma BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi alamaz ya da var olan belgesi geri alınabilir. Bu durumda denetimin tamamı, ileri bir tarihte bir kere daha yapılacaktır.

BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi edinmek isteyen kuruluşlar, sistemin standartları ve kapsamı konusunda açıklayıcı bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirler.